Quyền lợi bảo hiểm chính

1

Bảo hiểm cho cả tử vong, thương tật do tai nạn

2

Quyền lợi bảo hiểm đến 400 triệu đồng

3

Thanh toán chi phí y tế do tai nạn lên đến 40 triệu đồng

4

Hỗ trợ thu nhập khi nằm viện lên đến 400.000 đồng/ngày

5

Lựa chọn linh hoạt với 3 gói bảo hiểm, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng

Bằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty
CAPTCHA

Quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Đa dạng gói bảo hiểm, nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp cho tất cả nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Quyền lợi bảo hiểm (VNĐ) Cơ bản Cao cấp Toàn diện
Tử vong hay thương tật vĩnh viễn do tai nạn 200.000.000/người lớn
20.000.000/trẻ em
300.000.000/người lớn
30.000.000/trẻ em
400.000.000/người lớn
40.000.000/trẻ em
Trợ cấp nằm viện - theo ngày
Không áp dụng cho trẻ em
200.000/ngày 300.000/ngày 400.000/ngày
Chi phí y tế do tai nạn 20.000.000/vụ 30.000.000/vụ 40.000.000/vụ