Package Claim Form

Quy trình yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Doanh nghiệp năng động

Quy trình yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Doanh nghiệp năng động

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:

Bước 1

Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v...) để được hỗ trợ

Step 1
Bước 2

Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm

step 2
Bước 3

Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty tại 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn

Step 3
Bước 4

Nộp đơn khiếu nại của bạn

Điền vào mẫu yêu cầu bồi thường và gửi cho chúng tôi với các tài liệu hỗ trợ

Step 4

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

  1. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho các yêu cầu bồi thường đối với Bảo hiểm Doanh nghiệp là gì?