Quyền lợi bảo hiểm chính

1

Bảo hiểm cho nhiều chuyến hàng theo một hợp đồng bao có thời hạn một năm hoặc theo thỏa thuận

2

Bảo hiểm cho từng chuyến hàng đơn lẻ trong nước và quốc tế

3

Hệ thống báo giá nhanh chóng, kịp thời

Liên hệ với chúng tôi

Bằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty
CAPTCHA

Quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Đa dạng gói bảo hiểm, nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp cho tất cả nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Bảo hiểm Hàng hóa Liberty bảo vệ hàng hóa của bạn trước tổn thất thiệt hại 

  • Phát sinh trong hành trình vận chuyển (đâm va, chìm đắm, cháy nổ, thiên tai) 

  • Từ rủi ro chiến tranh 

  • Từ rủi ro đình công, bạo động 

Có nhiều lựa chọn khác nhau về quyền lợi và điều kiện bảo hiểm trên cơ sở quy tắc bảo hiểm tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp hội Các nhà bảo hiểm London và các điều kiện bảo hiểm phong phú đi kèm khác.

 

Trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của Công Ty Bảo Hiểm như nói trên, Công Ty Bảo Hiểm còn chịu trách nhiệm đối với những chi phí sau đây:  

  • Những chi phí hợp lý do Người Được Bảo Hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm 

  • Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm 

  • Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm