Quyền lợi bảo hiểm chính

1

Trong trường hợp Chết hay Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn (từ 81% trở lên): 30 tháng lương (hoặc số tiền bảo hiểm do Người Được Bảo Hiểm chọn)

2

Mất thu nhập trong thời gian điều trị: không vượt quá giới hạn về thời gian do Người Được Bảo Hiểm chọn

3

Chi phí y tế (bao gồm cả viện phí): không vượt quá giới hạn về chi phí do Người Được Bảo Hiểm chọn

Liên hệ với chúng tôi

Bằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty
CAPTCHA

Chúng tôi bảo đảm cho nhu cầu của các bạn

Hãy xem các chương trình bảo hiểm chi tiết bên dưới, bạn sẽ tìm được một chương trình phù hợp với bạn

Hợp Đồng Bảo Hiểm này sẽ bồi thường theo như quy định dưới đây khi Người Lao Động bị tử vong, thương tật vĩnh viễn hay thương tật tạm thời do tai nạn lao động hay do bệnh nghề nghiệp, phát sinh từ quá trình thuê mướn lao động của Người Được Bảo Hiểm trong Công Việc Kinh Doanh:

  1. Trong trường hợp Chết hay Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn (từ 81% trở lên): 30 tháng lương (hoặc số tiền bảo hiểm do Người Được Bảo Hiểm chọn)
  2. Trong trường hợp bị Thương Tật Bộ Phận Vĩnh Viễn: bồi thường theo BẢNG TỶ LỆ THƯƠNG TẬT đính kèm. Mức bồi thường 100% tương ứng với số tiền bảo hiểm cho trường hợp chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
  3. Mất thu nhập trong thời gian điều trị: không vượt quá giới hạn về thời gian do Người Được Bảo Hiểm chọn
  4. Chi phí y tế (bao gồm cả viện phí): không vượt quá giới hạn về chi phí do Người Được Bảo Hiểm chọn.