inpatient 1400 x400

Quy trình bồi thường cho điều trị trong hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Quy trình bồi thường cho điều trị trong hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:
Áp dụng cho sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp, Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn, Bảo hiểm Sức khỏe Gia đình

Bước 1

Trước khi điều trị

Xuất trình thẻ Bảo hiểm Sức khỏe Liberty, chứng minh thư/hộ chiếu và thẻ tín dụng của bạn tại Cơ sỏ y tế trước khi điều trị (bạn sẽ được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc nếu bạn không có thẻ tín dụng)

1Áp dụng chủ hợp đồng FamilyCare và MediCare

Prior to any of your treatment
Bước 2

Thanh toán các chi phí vượt quá/không được bảo hiểm

Thanh toán cho bất kỳ chi phí vượt quá hoặc không được bảo hiểm

Payment of excess/non-covered expenses
Bước 3

Gửi yêu cầu bồi thường

 • Điền đủ thông tin phiếu điều trị/đơn yêu cầu bồi thường để nhận hóa đơn, chứng từ điều trị

 • Gửi đơn yêu cầu bồi thường và tất cả các tài liệu liên quan1 đến Bộ phận yêu cầu bồi thường của Liberty tại tầng 18, Tòa nhà Vincom Office 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng một năm kể từ ngày điều trị đầu tiên

 • Bản gốc Hóa đơn; Bản gốc Biên lai/Biên nhận; Bản gốc hóa đơn GTGT; Bản gốc hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử.

 • Chi tiết về chi phí bệnh viện (mỗi loại thuốc và thủ tục nên được chi tiết)

 • Báo cáo y tế (trong đó nêu rõ ngày có triệu chứng đầu tiên, bệnh sử, chẩn đoán, v.v.)

 • Giấy ra viện

 • Đơn thuốc (bao gồm chữ ký của bác sĩ, bệnh viện hoặc phòng khám, v.v.)

 • Giấy phép lái xe (trong trường hợp tai nạn giao thông)

 • Biên bản tai nạn (trong trường hợp tai nạn)

Tài liệu bắt buộc

File your claim
Bước 4

Thanh toán

Sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, Liberty sẽ giải quyết yêu cầu bồi thường của bạn trong vòng 7 ngày làm việc và hoàn trả yêu cầu trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ khi gửi thư xác nhận bồi thường.

Payment

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

 1. Các giấy tờ cần thiết để yêu cầu bồi thường gồm những gì ?

 2. Tôi nên gửi yêu cầu bồi thường của mình cho ai và bằng cách nào ?

 3. Tôi có thể liên hệ với Liberty bằng cách nào ?