inpatient 1400 x400

Quy trình bồi thường cho điều trị trong hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Quy trình bồi thường cho điều trị trong hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:
Áp dụng cho sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp, Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn, Bảo hiểm Sức khỏe Gia đình

Bước 1

Trước khi điều trị

Xuất trình thẻ Bảo hiểm Sức khỏe Liberty, chứng minh thư/hộ chiếu và thẻ tín dụng của bạn tại Cơ sỏ y tế trước khi điều trị (bạn sẽ được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc nếu bạn không có thẻ tín dụng)

1Áp dụng chủ hợp đồng FamilyCare và MediCare

Prior to any of your treatment
Bước 2

Thanh toán các chi phí vượt quá/không được bảo hiểm

Thanh toán cho bất kỳ chi phí vượt quá hoặc không được bảo hiểm

Payment of excess/non-covered expenses

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

  1. Tôi có thể liên hệ với Liberty bằng cách nào ?