Bảo hiểm Du lịch Liberty

Bảo vệ toàn diện cho rủi ro tai nạn, hủy hoãn chuyến bay, thất lạc hành lý, chứng từ và các chi phí y tế. Đăng ký nhanh chóng, thanh toán online dễ dàng.

bồi thường 3 tỷ

Bồi thường lên đến 3 Tỷ VNĐ

Chi trả tối đa đến 3 tỷ VNĐ cho trường hợp tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn trong chuyến du lịch nước ngoài.

Chi trả các chi phí y tế

Chi trả các chi phí y tế

Chi trả chi phí điều trị tại nước ngoài lên đến 3.6 Tỷ VNĐ và chi phí phát sinh tại Việt Nam

Trợ giúp chuyến đi 24/7

Trợ giúp chuyến đi 24/7

Hỗ trợ 24/7 với các vấn đề y tế và liên quan đến lịch trình chuyến đi trong suốt chuyến du lịch qua hotline.

Bảo hiểm các sự cố lịch trình

Bảo hiểm các sự cố lịch trình

Bảo hiểm cho các sự cố hủy hoãn, gián đoạn chuyến đi; 2.4 triệu VNĐ mỗi 6 giờ liên tục chuyến bay trì hoãn hoặc hành lý đến chậm.

Bảo hiểm các sự cố mất mát

Bảo hiểm các sự cố mất mát

Bảo hiểm cho các trường hợp mất mát tiền bạc, chứng từ du lịch, hành lý và tài sản cá nhân vì trộm, cướp hoặc thiên tai.

Tự động gia hạn đến 7 ngày

Tự động gia hạn đến 7 ngày

Thời hạn bảo hiểm du lịch sẽ được tự động kéo dài nếu chuyến đi bị trì hoãn do tai nạn, bệnh tật, hay do chuyến bay bị trì hoãn.

Quyền Lợi Bảo Hiểm

Bảo hiểm Du lịch cho Cá nhân

Quyền lợi Bảo hiểm Truyền thống (VNĐ) Toàn diện (VNĐ) Cao cấp (VNĐ)

1. Tai nạn cá nhân

Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Dựa theo Bảng tỷ lệ bồi thường đính kèm Quy tắc bảo hiểm
- Người lớn 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000
- Trẻ em 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000

2. Chi phí y tế

Chi phí y tế ở nước ngoài
Viện phí và chi phí điều trị bệnh hay thương tật phát sinh khi NĐBH ở nước ngoài
1,000,000,000 1,600,000,000 2,400,000,000
Chi phí y tế phát sinh khi trở về Việt nam
Điều trị theo dõi trong vòng 31 ngày kể từ ngày NĐBH về nước (sau khi xuất viện từ một bệnh viện ở nước ngoài)
100,000,000 200,000,000 300,000,000
Thăm bệnh ở nước ngoài
Chi phí đi lại cho một người thân hoặc bạn bè nếu NĐBH phải nằm viện hơn 5 ngày ở nước ngoài
60,000,000 90,000,000 120,000,000
Chi phí ăn ở bổ sung
Chi phí khách sạn cho một người thân hoặc bạn bè nếu NĐBH nằm viện nhiều hơn 5 ngày khi ở nước ngoài
- Tổng giới hạn 20,000,000 24,000,000 40,000,000
- Giới hạn mỗi ngày 5,000,000 6,000,000 10,000,000
Thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài
Chi phí đi lại cho một người thân hoặc bạn bè để hỗ trợ việc chuẩn bị liên quan đến thi hài
40,000,000 60,000,000 100,000,000
Chăm sóc trẻ em
Chi phí đưa trẻ không người trông coi của NĐBH về nguyên xứ hoặc nước thường trú
60,000,000 80,000,000 120,000,000
Trợ cấp nằm viện ở nước ngoài
Trợ cấp tiền mặt 1,000,000 VNĐ/ngày khi NĐBH nằm viện ở nước ngoài
16,000,000 20,000,000 50,000,000
Trợ cấp nằm viện ở Việt Nam
Trợ cấp tiền mặt 500,000 VNĐ/ngày khi NĐBH nằm viện ngay sau khi trở về Việt Nam
5,000,000 6,000,000 10,000,000
Chi phí y tế liên quan đến ốm đau thai sản
Chi phí thực tế
24,000,000 30,000,000 60,000,000
Trợ giúp y tế 24/24
Trên cơ sở tư vấn hoặc thu xếp
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Chi phí điện thoại cấp cứu
Chi phí điện thoại vì lí do cấp cứu y tế trong chuyến đi
1,000,000 1,000,000 1,000,000

3. Vận chuyển y tế

Di chuyển y tế khẩn cấp
Thanh toán chi phí di chuyển y tế khẩn cấp được thực hiện qua đường dây nóng +84 28 3512 2324 của EUROP Assistance
Chi phí thực tế Chi phí thực tế Chi phí thực tế
Đưa thi hài về quê quán
Chi phí hồi hương thi hài của NĐBH hoặc hỏa táng/chôn cất tại nơi tử nạn
Chi phí thực tế Chi phí thực tế Chi phí thực tế

4. Trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm cá nhân
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với Thương tật thân thể hoặc Thiệt hại tài sản của Bên thứ 3 gây ra do sự bất cẩn của NĐBH khi ở nước ngoài
1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

5. Sự cố ngoài ý muốn

Hủy/Hoãn chuyến đi
Thanh toán phần chi phí không hoàn lại của chuyến đi đã trả trước hoặc các chi phí hành chính phát sinh khi hủy chuyến đi do những tình huống không thể lường trước
50,000,000 80,000,000 120,000,000
Rút ngắn chuyến đi
Thanh toán theo tỷ lệ cho mỗi ngày trọn vẹn bị rút ngắn khi chuyến đi không được thực hiện như dự định vì những tình huống không thể lường trước
50,000,000 80,000,000 120,000,000
Gián đoạn chuyến đi
Thanh toán theo tỷ lệ cho mỗi ngày trọn vẹn không được thực hiện như chuyến đi dự định nếu NĐBH phải nằm viện ở nước ngoài nhiều hơn 5 ngày
30,000,000 40,000,000 60,000,000
Lỡ nối chuyến
Mỗi 6 giờ liên tục bị trì hoãn do lỡ nối chuyến khi ở nước ngoài
3,000,000 3,000,000 3,000,000
Chuyến đi bị trì hoãn
Tối đa 2,400,000 VNĐ cho mỗi 6 giờ liên tục khi việc khởi hành của phương tiện vận chuyển dự kiến bị trì hoãn ở nước ngoài
12,000,000 12,000,000 12,000,000
Chuyến bay bị đăng ký lố
Thanh toán chi phí ăn, ở và đi lại nếu NĐBH không thể lên được chuyến bay dự định vì bị đăng ký lố
1,600,000 2,000,000 10,000,000
Mua hàng khẩn cấp
Thanh toán chi phí mua các đồ dùng cá nhân thiết yếu nếu hành lý của NĐBH bị mất cắp hay thất lạc vĩnh viễn
2,000,000 2,400,000 6,000,000
Hành lý đến chậm
Thanh toán 2,400,000 VNĐ cho mỗi 6 giờ liên tục hành lý đến chậm khi NĐBH đang ở nước ngoài
6,000,000 10,000,000 16,000,000
Trợ giúp chuyến đi 24/24
Trên cơ sở tư vấn hoặc thu xếp
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324

6. Mất mát

Mất tiền cá nhân
Mất tiền vì bị trộm, cướp hoặc thiên tai khi NĐBH ở nước ngoài
2,000,000 3,000,000 6,000,000
Mất chứng từ du lịch
Thanh toán chi phí làm lại chứng từ du lịch cùng chi phí phát sinh cho việc ăn ở khách sạn và đi lại
24,000,000 24,000,000 24,000,000
Mất hoặc thiệt hại hành lý và tài sản cá nhân
Tối đa 5,000,000 VNĐ cho mỗi hạng mục, bộ hoặc cặp vật dụng, thiết bị.
Tối đa 20,000,000 VNĐ cho mỗi máy tính xách tay
30,000,000 40,000,000 60,000,000
Bảo hiểm cho mức miễn thường của phương tiện đi thuê
Thanh toán phần mức miễn thường mà NĐBH có trách nhiệm phải trả trong trường hợp phương tiện đi thuê bị mất hay thiệt hại do tai nạn
10,000,000 12,000,000 24,000,000
Đại lý du lịch bị đóng cửa
Hoàn lại các chi phí đã được trả trước cho chuyến đi nếu đại lý du lịch tại Việt Nam bị phá sản hay đóng cửa
30,000,000 50,000,000 70,000,000
Bảo vệ nhà cửa
Bảo hiểm cho mất mát hoặc thiệt hại gây ra do hỏa hoạn đối với tài sản nội thất tại nơi cư trú của NĐBH ở Việt Nam khi không có người trông coi trong suốt chuyến du lịch
20,000,000 30,000,000 60,000,000

7. Quyền lợi mở rộng

Bảo hiểm trường hợp bị không tặc
Hỗ trợ chi phí nếu máy bay của NĐBH bị không tặc khống chế ít nhất 12 giờ liên tục
- Tổng giới hạn 20,000,000 24,000,000 30,000,000
- Giới hạn cho mỗi 12 giờ liên tục 1,300,000 2,000,000 6,000,000
Gia hạn tự động
Nếu chuyến đi bị trì hoãn do NĐBH bị tai nạn hay bệnh tật, hay do chuyến bay bị trì hoãn, thời hạn bảo hiểm sẽ được tự động kéo dài tương ứng với khoảng thời gian bị trì hoãn đó
7 ngày 7 ngày 7 ngày
Các dịch vụ khách sạn bị gián đoạn hay hủy bỏ
Thanh toán 1,500,000 VNĐ cho mỗi 24 giờ trong trường hợp các dịch vụ khách sạn tại điểm đến bị gián đoạn hay hủy bỏ vì đình công hay bạo động
3,000,000 3,000,000 3,000,000

Bảo hiểm Du lịch cho Gia đình

Quyền lợi Bảo hiểm Truyền thống (VNĐ) Toàn diện (VNĐ) Cao cấp (VNĐ)

1. Tai nạn cá nhân

Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Dựa theo Bảng tỷ lệ bồi thường đính kèm Quy tắc bảo hiểm
- Người lớn 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000
- Trẻ em 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000

2. Chi phí y tế

Chi phí y tế ở nước ngoài
Viện phí và chi phí điều trị bệnh hay thương tật phát sinh khi NĐBH ở nước ngoài
1,700,000,000 2,400,000,000 3,600,000,000
Chi phí y tế phát sinh khi trở về Việt nam
Điều trị theo dõi trong vòng 31 ngày kể từ ngày NĐBH về nước (sau khi xuất viện từ một bệnh viện ở nước ngoài)
200,000,000 400,000,000 600,000,000
Thăm bệnh ở nước ngoài
Chi phí đi lại cho một người thân hoặc bạn bè nếu NĐBH phải nằm viện hơn 5 ngày ở nước ngoài
60,000,000 90,000,000 120,000,000
Chi phí ăn ở bổ sung
Chi phí khách sạn cho một người thân hoặc bạn bè nếu NĐBH nằm viện nhiều hơn 5 ngày khi ở nước ngoài
- Tổng giới hạn 20,000,000 24,000,000 40,000,000
- Giới hạn mỗi ngày 5,000,000 6,000,000 10,000,000
Thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài
Chi phí đi lại cho một người thân hoặc bạn bè để hỗ trợ việc chuẩn bị liên quan đến thi hài
40,000,000 60,000,000 100,000,000
Chăm sóc trẻ em
Chi phí đưa trẻ không người trông coi của NĐBH về nguyên xứ hoặc nước thường trú
60,000,000 80,000,000 120,000,000
Trợ cấp nằm viện ở nước ngoài
Trợ cấp tiền mặt 1,000,000 VNĐ/ngày khi NĐBH nằm viện ở nước ngoài
16,000,000 20,000,000 50,000,000
Trợ cấp nằm viện ở Việt Nam
Trợ cấp tiền mặt 500,000 VNĐ/ngày khi NĐBH nằm viện ngay sau khi trở về Việt Nam
5,000,000 6,000,000 10,000,000
Chi phí y tế liên quan đến ốm đau thai sản
Chi phí thực tế
24,000,000 30,000,000 60,000,000
Trợ giúp y tế 24/24
Trên cơ sở tư vấn hoặc thu xếp
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Chi phí điện thoại cấp cứu
Chi phí điện thoại vì lí do cấp cứu y tế trong chuyến đi
1,000,000 1,000,000 1,000,000

3. Vận chuyển y tế

Di chuyển y tế khẩn cấp
Thanh toán chi phí di chuyển y tế khẩn cấp được thực hiện qua đường dây nóng +84 28 3512 2324 của EUROP Assistance
Chi phí thực tế Chi phí thực tế Chi phí thực tế
Đưa thi hài về quê quán
Chi phí hồi hương thi hài của NĐBH hoặc hỏa táng/chôn cất tại nơi tử nạn
Chi phí thực tế Chi phí thực tế Chi phí thực tế

4. Trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm cá nhân
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với Thương tật thân thể hoặc Thiệt hại tài sản của Bên thứ 3 gây ra do sự bất cẩn của NĐBH khi ở nước ngoài
1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

5. Sự cố ngoài ý muốn

Hủy/Hoãn chuyến đi
Thanh toán phần chi phí không hoàn lại của chuyến đi đã trả trước hoặc các chi phí hành chính phát sinh khi hủy chuyến đi do những tình huống không thể lường trước
80,000,000 120,000,000 160,000,000
Rút ngắn chuyến đi
Thanh toán theo tỷ lệ cho mỗi ngày trọn vẹn bị rút ngắn khi chuyến đi không được thực hiện như dự định vì những tình huống không thể lường trước
80,000,000 120,000,000 160,000,000
Gián đoạn chuyến đi
Thanh toán theo tỷ lệ cho mỗi ngày trọn vẹn không được thực hiện như chuyến đi dự định nếu NĐBH phải nằm viện ở nước ngoài nhiều hơn 5 ngày
40,000,000 60,000,000 100,000,000
Lỡ nối chuyến
Mỗi 6 giờ liên tục bị trì hoãn do lỡ nối chuyến khi ở nước ngoài
3,000,000 3,000,000 3,000,000
Chuyến đi bị trì hoãn
Tối đa 2,400,000 VNĐ cho mỗi 6 giờ liên tục khi việc khởi hành của phương tiện vận chuyển dự kiến bị trì hoãn ở nước ngoài
12,000,000 12,000,000 12,000,000
Chuyến bay bị đăng ký lố
Thanh toán chi phí ăn, ở và đi lại nếu NĐBH không thể lên được chuyến bay dự định vì bị đăng ký lố
3,200,000 4,000,000 20,000,000
Mua hàng khẩn cấp
Thanh toán chi phí mua các đồ dùng cá nhân thiết yếu nếu hành lý của NĐBH bị mất cắp hay thất lạc vĩnh viễn
5,000,000 6,000,000 10,000,000
Hành lý đến chậm
Thanh toán 2,400,000 VNĐ cho mỗi 6 giờ liên tục hành lý đến chậm khi NĐBH đang ở nước ngoài
6,000,000 10,000,000 16,000,000
Trợ giúp chuyến đi 24/24
Trên cơ sở tư vấn hoặc thu xếp
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324
Liên hệ Hotline EUROP Assistance
+84 28 3512 2324

6. Mất mát

Mất tiền cá nhân
Mất tiền vì bị trộm, cướp hoặc thiên tai khi NĐBH ở nước ngoài
5,000,000 6,000,000 12,000,000
Mất chứng từ du lịch
Thanh toán chi phí làm lại chứng từ du lịch cùng chi phí phát sinh cho việc ăn ở khách sạn và đi lại
24,000,000
Mất hoặc thiệt hại hành lý và tài sản cá nhân
Tối đa 5,000,000 VNĐ cho mỗi hạng mục, bộ hoặc cặp vật dụng, thiết bị.
Tối đa 20,000,000 VNĐ cho mỗi máy tính xách tay
30,000,000 40,000,000 60,000,000
Bảo hiểm cho mức miễn thường của phương tiện đi thuê
Thanh toán phần mức miễn thường mà NĐBH có trách nhiệm phải trả trong trường hợp phương tiện đi thuê bị mất hay thiệt hại do tai nạn
10,000,000 12,000,000 24,000,000
Đại lý du lịch bị đóng cửa
Hoàn lại các chi phí đã được trả trước cho chuyến đi nếu đại lý du lịch tại Việt Nam bị phá sản hay đóng cửa
40,000,000 60,000,000 80,000,000
Bảo vệ nhà cửa
Bảo hiểm cho mất mát hoặc thiệt hại gây ra do hỏa hoạn đối với tài sản nội thất tại nơi cư trú của NĐBH ở Việt Nam khi không có người trông coi trong suốt chuyến du lịch
20,000,000 30,000,000 60,000,000

7. Quyền lợi mở rộng

Bảo hiểm trường hợp bị không tặc
Hỗ trợ chi phí nếu máy bay của NĐBH bị không tặc khống chế ít nhất 12 giờ liên tục
- Tổng giới hạn 20,000,000 24,000,000 30,000,000
- Giới hạn cho mỗi 12 giờ liên tục 1,300,000 2,000,000 6,000,000
Gia hạn tự động
Nếu chuyến đi bị trì hoãn do NĐBH bị tai nạn hay bệnh tật, hay do chuyến bay bị trì hoãn, thời hạn bảo hiểm sẽ được tự động kéo dài tương ứng với khoảng thời gian bị trì hoãn đó
7 ngày 7 ngày 7 ngày
Các dịch vụ khách sạn bị gián đoạn hay hủy bỏ
Thanh toán 1,500,000 VNĐ cho mỗi 24 giờ trong trường hợp các dịch vụ khách sạn tại điểm đến bị gián đoạn hay hủy bỏ vì đình công hay bạo động
3,000,000 3,000,000 3,000,000

Bạn chuẩn bị đi du lịch nước ngoài?

MUA ONLINE

Lưu Ý

Vui lòng đọc kỹ các điểm cần lưu ý trước khi mua Bảo hiểm du lịch Liberty TravelCare

Vùng Du Lịch

Đông Nam Á (ASEAN): Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan

Châu Á Thái Bình Dương: ASEAN, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Úc và New Zealand

Toàn Cầu: Tất cả các quốc gia, loại trừ các quốc tra bị cấm vận theo nghị quyết của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Vương Quốc Anh

Điều Kiện Tham Gia Bảo Hiểm

Hợp đồng bảo hiểm du lịch theo chuyến:

 • Tối đa 2 người lớn và không giới hạn số lượng trẻ em cùng xuất phát và trở về Việt Nam vào một thời điểm
 • Trẻ em phải có quan hệ họ hàng với ít nhất một người lớn được bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểmdu lịch theo năm:

 • Tối đa 2 người lớn là vợ chồng hợp pháp và không giới hạn số lượng trẻ em
 • Trẻ em phải đi cùng người lớn được bảo hiểm trong bất kỳ chuyến đi nào trong thời hạn bảo hiểm

Trẻ em: 

 • Tối đa 17 tuổi

Người lớn:

 • Người được bảo hiểm dưới 70 tuổi:
  • Chi phí điều trị Covid-19 bao gồm chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp và hồi hương: bảo hiểm toàn bộ lên đến hạn mức bảo hiểm như quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm đã tiêm đủ hai (02) liều vắc-xin Covid-19 vào ngày cấp Hợp đồng bảo hiểm/Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm. Tất cả các chi phí điều trị Covid-19 và các chi phí liên quan đến Covid-19 sẽ không được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm chưa tiêm đủ hai (02) liều vắc-xin Covid-19 vào ngày cấp Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Chi phí điều trị không liên quan đến Covid-19: Chi trả toàn bộ theo quy định trong Bảng quyền lợi bảo hiểm.
  • Tai nạn cá nhân/Trách Nhiệm Pháp Lý/Những sự cố ngoài ý muốn/Mất mát/Quyền lợi mở rộng: bảo hiểm lên đến hạn mức theo quy định trong Bảng quyền lợi bảo hiểm, không đồng chi trả/khấu trừ.
 • Người được bảo hiểm từ 70 tuổi đến 80 tuổi:
  • Vận chuyển y tế và hồi hương không áp dụng cho người từ 70 tuổi trở lên.
  • Chi phí y tế/Tai nạn cá nhân/Trách nhiệm pháp lý/Những sự cố ngoài ý muốn/Mất mát/Quyền lợi mở rộng: Người được bảo hiểm đã tiêm đủ hai (02) liều vắc-xin Covid-19 vào ngày cấp Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm và không bị nhiễm Covid-19 trước ngày hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm; và Đồng chi trả 50% cho tất cả các chi phí y tế bao gồm chi phí y tế phát sinh khi trở về Việt Nam.
  • Hợp đồng này không bảo hiểm cho các chi phí y tế nếu việc đi du lịch hoặc thực hiện các hoạt động đi ngược lại với lời khuyên của bác sĩ tại Việt Nam 
Độ tuổi tham gia bảo hiểm du lịch

Tối đa 80 tuổi

Quốc tịch

Hợp đồng bảo hiểm này chỉ dành cho công dân Việt Nam và thường trú nhân Việt Nam.

Độ dài chuyến đi

Hợp đồng bảo hiểm du lịch theo chuyến: Độ dài của chuyến đi không quá 186 ngày.

Hợp đồng bảo hiểm du lịch theo năm: Không giới hạn số chuyến đi trong thời hạn bảo hiểm. Độ dài của mỗi chuyến đi không được vượt quá 90 ngày.

Các Điểm Loại Trừ Chính
 1. Các bệnh tồn tại trước hoặc bệnh được liệt kê trong mục loại trừ chung
 2. Điều trị chứng căng thẳng, lo âu, trầm cảm, hoảng sợ, lo lắng, xúc động, các chứng bệnh hoặc rối loạn về tâm lý, tinh thần.
 3. Tự gây thương tích, tự tử hoặc có ý định tự tử hay mất trí.
 4. Các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, các hình thức đua hoặc thi đấu, leo vách đá hay leo núi có sử dụng dây hoặc thiết bị, diều lượn hay nhảy dù.
 5. Sử dụng các chất có cồn hoặc thuốc không theo sự chỉ định của bác sỹ.
 6. HIV (Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người), bất kỳ bệnh tật nào có liên quan đến HIV, bao gồm AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải), hoặc kỳ phát sinh đột biến, biến thể hay biến chứng nào có liên quan.
 7. Bệnh lây lan qua đường tình dục.
 8. Việc ngừa thai, sẩy thai, sinh nở, mang thai, phá thai và các biến chứng có liên quan.
 9. Bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc điều trị hoặc phẫu thuật mang tính phòng ngừa như tiêm vắc-xin, cắt bao quy đầu, tiêm chủng, v.v.
 10. Điều trị răng (trừ trường hợp cấp thiết do xảy ra tai nạn gây thương tổn tới răng tự nhiên và đang ở trong tình trạng tốt).
Hỗ trợ khẩn cấp

Hỗ trợ khẩn cấp

Liên hệ Europ +8428 35 122324 (24/7) để được hỗ trợ ngay lập tức.
Europ, hệ thống hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu, sẽ đảm nhận trách nhiệm vận chuyển, cấp cứu và hồi hương. Bảo hiểm Liberty sẽ thanh toán trực tiếp cho Europ các chi phí thuộc trách nhiệm bảo hiểm, theo điều kiện và điều khoản hợp đồng.

Quy trình yêu cầu bồi thường

Quý khách cần thông báo tổn thất cho Bảo hiểm Liberty trong vòng 30 ngày kể từ khi phát sinh sự cố bảo hiểm.
Vui lòng liên hệ với Hotline Liberty 1800 599 998 để được hướng dẫn cụ thể.

 

An tâm tận hưởng chuyến du lịch quốc tế

MUA NGAY

Câu hỏi thường gặp về bảo hiểm du lịch

Cách mua bảo hiểm du lịch online

Bước 1: Truy cập website bán bảo hiểm du lịch online Liberty

Bước 2: Điền thông tin về chuyến đi

Ở bước này, bạn sẽ phải điền các thông tin bao gồm:

 • Điểm đến
 • Ngày khởi hành
 • Ngày trở về
 • Số lượng hành khách

Bước 3: Chọn gói bảo hiểm

Bước 4: Điền thông tin cá nhân để làm hợp đồng

Bước 5: Tiến hành thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và ví điện tử.

Bước 6: Nhận giấy chứng nhận bảo hiểm vào email

Bảo hiểm du lịch Liberty bao nhiêu tiền?

Giá bảo hiểm du lịch sẽ thay đổi tùy thuộc vào:

+ Khách hàng cá nhân hay gia đình
+ Độ dài của chuyến đi
+ Nơi bạn sẽ đi du lịch 

Đối với chuyến đi từ 1 - 3 ngày, giá bảo hiểm du lịch sẽ từ 105,000 (cá nhân) và từ 210,000 (gia đình).

Đối với chuyến đi từ 4 - 7 ngày, giá bảo hiểm du lịch sẽ từ 231,000 (cá nhân) và từ 462,000 (gia đình).

Bạn có thể lấy báo giá và mua bảo hiểm du lịch online tại website Liberty.

Quy trình yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Du lịch Liberty

Bước 1: Điền đầy đủ các chi tiết trong Đơn yêu cầu bồi thường

Bước 2: Tổng hợp các chứng từ sau

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản chính)
 • Bản sao hộ chiếu (trang thông tin của khách hàng và trang có dấu mộc của cục hải quan thể hiện ngày đi và ngày về VN)
 • Bản sao vé máy bay/ thẻ lên máy bay
 • Chứng từ chứng minh độ dài của chuyến đi (nếu hợp đồng bảo hiểm của Quý khách là hợp đồng mua theo năm)
 • Bằng chứng tổn thất theo quy định 

Bước 3: Ký tên và gửi tất cả cho Bảo hiểm Liberty bằng thư bảo đảm

Nơi nhận: Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty - Phòng Bồi Thường, Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết tại Quy trình Bồi thường Bảo hiểm Du lịch

Lý do nên mua Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Liberty?

Bảo hiểm Du lịch Liberty là bảo hiểm du lịch quốc tế. Phù hợp với người có dự định đi du lịch nước ngoài như du lịch Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, du lịch Úc, Mỹ, Châu Âu.

Vùng du lịch được bảo hiểm

 • Đông Nam Á (ASEAN): Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan
 • Châu Á Thái Bình Dương: ASEAN, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Úc và New Zealand
 • Toàn Cầu: Tất cả các quốc gia, loại trừ các quốc tra bị cấm vận theo nghị quyết của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Vương Quốc Anh

Đặc quyền khi mua Bảo hiểm Du lịch Quốc tế Liberty

 • Phí bảo hiểm đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu khách hàng
 • Phạm vi bảo hiểm toàn diện, bảo vệ khách hàng trên phạm vi toàn cầu
 • Hệ thống mua online tiện lợi và nhanh chóng
 • Hiệu lực tức thì, mang lại sự bảo vệ tuyệt đối
 • Bồi thường minh bạch, đơn giản
Tôi sẽ có những quyền lợi gì khi mua bảo hiểm du lịch TravelCare?

Chúng ta không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra trong chuyến du lịch của mình, nhưng bảo hiểm du lịch TravelCare sẽ bảo vệ bạn trong các trường hợp như:
- Ốm đau, bị thương tích hoặc tử vong trong chuyến du lịch nước ngoài và việc điều trị khi về Việt Nam
- Chuyến bay của bạn bị hủy do thời tiết bất lợi như bão hoặc bão tuyết.
- Bị mất cắp tiền bạc cá nhân, chứng từ du lịch, hành lý và tài sản cá nhân trong chuyến du lịch nước ngoài
Ngoài ra, bạn còn có thể được tận hưởng nhiều quyền lợi hơn trong phạm vi bảo hiểm của gói bảo hiểm du lịch TravelCare. Để biết đầy đủ chi tiết, vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ hơn: Hotline Onecall 1800 599 998 (miễn cước) trong giờ hành chính (Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 Sáng - 5:30 Chiều)

Tôi cần làm gì nếu cần hỗ trợ khẩn cấp khi đang đi du lịch quốc tế?

Khi gặp tình huống khẩn cấp, Quý khách vui lòng gọi +8428 35 122324 để được hỗ trợ ngay lập tức bởi Europ Assistance.

Việc vận chuyển cấp cứu và hồi hương sẽ do Europ Assistance đảm trách.

Các chi phí thuộc trách nhiệm bảo hiểm sẽ được Liberty trả trực tiếp cho Europ Assistance, theo điều kiện và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

Phương thức thanh toán khi mua bảo hiểm du lịch Liberty 
 • Thanh toán qua thẻ ATM hoặc tài khoản ngân hàng
 • Thanh toán bằng mã QR với ứng dụng di động
 • Thanh toán bằng ví điện tử Momo, ZaloPay
 • Thanh toán sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ