Quyền lợi bảo hiểm chính

1

Bảo hiểm cho tai nạn do mọi nguyên nhân

2

Điều trị ở Việt Nam hoặc nước ngoài

3

Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị

4

Linh hoạt trong việc lựa chọn hạn mức bảo hiểm

5

Dịch vụ khách hàng 24/7

Bằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty
CAPTCHA