General Insurance Claim

Yêu cầu Bồi thường Bảo hiểm chung

Quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm chung

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:

Áp dụng cho Bảo hiểm tổn thất gián tiếp, rủi ro, Tiền, Tài sản Mọi rủi ro và Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng

Bước 1

Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v...) để được hỗ trợ

Step 1
Bước 2

Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm

Step 2
Bước 3

Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty tại 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn

Step 3
Bước 4

Nộp đơn khiếu nại của bạn

Điền vào mẫu yêu cầu bồi thường và gửi cho chúng tôi với các tài liệu hỗ trợ

Step 4

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

  1. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho các yêu cầu bồi thường về Bảo hiểm Tài sản, Bảo hiểm Hỏa hoạn và Rủi ro Đặc biệt và Bảo hiểm rủi ro Tài sản là gì?

  2. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho các yêu cầu bồi thường về Bảo hiểm trách nhiệm, Bảo hiểm trách nhiệm công cộng, Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì?

  3. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho các yêu cầu bồi thường về bảo hiểm hàng hóa là gì?

  4. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho các yêu cầu bồi thường về Bảo hiểm Xây dựng/Lắp đặt là gì?

  5. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho các yêu cầu bồi thường về Bảo hiểm Kỹ thuật/Máy móc/CPM là gì?