Quyền lợi bảo hiểm chính

1

Quyền lợi bảo hiểm rộng nhất – tặng kèm bảo hiểm thủy kích

2

Quy trình bồi thường minh bạch, nhanh chóng

3

Sửa chữa ở các garage đạt chuẩn toàn quốc

4

Hỗ trợ cứu hộ miễn phí 24/7 cho mọi rủi ro (tai nạn, nổ lốp, hết xăng, xe hỏng)

5

Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7

AutoCare Benefits - Image

Gói sản phẩm

Bảo hiểm TNDS BB

Trách nhiệm dân sự bắt buộc với bên thứ ba

  • Về Người : 150.000.000 đồng/người
  • Về Tài Sản : 100.000.000 đồng/vụ
  • Tổng hạn mức trách nhiệm : không giới hạn
Bảo hiểm Ô tô

Mức khấu trừ: lựa chọn từ 500.000 đồng

Bảo hiểm tổn thất tòan bộ

Bảo hiểm tổn thất bộ phận

Bảo hiểm mất cắp tòan bộ

Hỗ trợ cứu hộ cho mọi rủi ro

Bảo hiểm thủy kích

Garage tùy chọn

Bảo hiểm không khấu hao thay thế mới

Bảo hiểm Ô tô và Bảo hiểm TNDS BB

Mức khấu trừ: lựa chọn từ 500.000 đồng

Bảo hiểm tổn thất toàn bộ

Bảo hiểm tổn thất bộ phận

Bảo hiểm mất cắp toàn bộ

Hỗ trợ cứu hộ cho mọi rủi ro

Bảo hiểm thủy kích

Garage tùy chọn

Bảo hiểm không khấu hao thay thế mới

Trách nhiệm dân sự bắt buộc với bên thứ ba

Liên hệ với chúng tôi

Bằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty
Contact me