Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty HealthCare

Nâng cao chất lượng cuộc sống, khám và chữa bệnh toàn cầu với bảo hiểm sức khỏe cao cấp của Bảo hiểm Liberty. Khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm sức khỏe theo tiêu chuẩn Mỹ với các quyền lợi cao cấp, thủ tục đơn giản, bồi thường nhanh chóng.

bảo hiểm toàn cầu

Phạm vi bảo hiểm toàn cầu

Dịch vụ chi trả viện phí tại nước ngoài của bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty cung cấp quyền lợi khám và chữa bệnh ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

bệnh viện

Không giới hạn chi phí nằm viện

Chi trả tất cả chi phí nằm viện bao gồm chi phí phẫu thuật, phòng mổ, trang thiết bị phẫu thuật, nghiên cứu, chăm sóc y tế, v.v.

chi phí y tế

Chi trả toàn bộ chi phí y tế khác

Chi trả toàn bộ các chi phí khác bao gồm điều trị bệnh ung thư, dịch vụ xe cấp cứu, cây ghép bộ phận cơ thể và dịch vụ y tá chăm sóc tại nhà.

đồng hồ

Không thời gian chờ với bệnh đặc biệt

Không áp dụng hạn chế về thời gian chờ đối với các bệnh đặc biệt.

ống nghe bác sỹ

Linh hoạt các lựa chọn, quyền lợi

Lựa chọn linh hoạt với quyền lợi nội trú, ngoại trú, nha khoa và khám sức khỏe định kỳ, chích ngừa (bao gồm trong quyền lợi ngoại trú).

24/7 hotline

Dịch vụ khách hàng 24/7

Với Đường dây nóng miễn cước 24/7 tại Việt Nam 1800 599 998 - Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Liberty sẽ hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng ngay lập tức.

Gói sản phẩm

Chương trình H1 - Classic

Khám, điều trị tại Việt Nam và nước ngoài 

Hạn mức bảo hiểm đến 2.2 tỷ 

Quyền lợi điều trị ung thư đến 2.2 tỷ 

Quyền lợi cấy ghép bộ phận 

Quyền lợi mở rộng bao gồm khám sức khỏe định kỳ, tiêm ngừa 

Chương trình H2 - Executive

Khám, điều trị tại Việt Nam và nước ngoài 

Hạn mức bảo hiểm đến 6.6 tỷ 

Hạn mức điều trị ung thư đến 6.6 tỷ 

Quyền lợi cấy ghép bộ phận 

Quyền lợi mở rộng bao gồm khám sức khỏe định kỳ, tiêm ngừa 

Hạn mức điều trị nha khoa khẩn cấp lên tới 440 triệu

Chương trình H3 - Premier

Khám, điều trị tại Việt Nam và nước ngoài 

Hạn mức bảo hiểm đến 22 tỷ 

Không giới hạn tiền phòng bệnh và phòng săn sóc đặc biệt 

Hạn mức điều trị ung thư đến 22 tỷ 

Quyền lợi cấy ghép bộ phận 

Quyền lợi mở rộng bao gồm khám sức khỏe định kỳ, tiêm ngừa 

Hạn mức điều trị nha khoa khẩn cấp lên tới 1.1 tỷ 

Quyền lợi Tâm lý trị liệu lên tới 220 triệu 

Quyền lợi mở rộng bao gồm khám sức khỏe định kỳ, tiêm ngừa

Đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm sức khỏe cao cấp của khách hàng

Xem chi tiết các chương trình bảo hiểm bên dưới để tìm thấy chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp

Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Giới hạn bảo hiểm tối đa cho nằm viện
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Giới hạn bảo hiểm tối đa cho nằm viện 2.200.000.000 6.600.000.000 22.000.000.000
Tất cả chi phí nằm viện
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Tất cả chi phí nằm viện 
Bao gồm chi phí phẫu thuật, phòng mổ, trang thiết bị phẫu thuật, nghiên cứu, chăm sóc y tế v.v
Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Tiền phòng và ăn uống – theo ngày
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Tiền phòng và ăn uống – theo ngày Phòng đơn tiêu chuẩn lên đến 5.500.000 Phòng đơn tiêu chuẩn lên đến 7.150.000 Phòng đơn tiêu chuẩn
Phòng săn sóc đặc biệt – theo ngày
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Phòng săn sóc đặc biệt – theo ngày 16.500.000 16.500.000 Toàn bộ
Giường cho người nhà – theo ngày
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Giường cho người nhà – theo ngày 
(cùng phòng với trẻ em dưới 18 tuổi, tối đa 10 ngày/năm)
2.200.000 3.960.000 Toàn bộ
Điều trị ung thư
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Điều trị ung thư 
Điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho ung thư tại bệnh viện (Tối đa cho một năm hợp đồng)
Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Điều trị trong ngày 
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Điều trị trong ngày 
Nhập viện nhưng không ở qua đêm tại bệnh viện (Tối đa cho một năm hợp đồng)
110.000.000 Toàn bộ Toàn bộ
Dịch vụ xe cấp cứu 
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Dịch vụ xe cấp cứu 
Dịch vụ vận chuyển cấp cứu đường bộ cần thiết đến và từ Bệnh viện tại địa phương
Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Chi phí cấy ghép bộ phận
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Chi phí cấy ghép bộ phận
Đối với thận, tim, gan và tủy xương (Tối đa cho từng bệnh lý hay thương tật)
Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Chi phí điều trị trước và sau khi nằm viện
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Chi phí điều trị trước và sau khi nằm viện
(Chi phí ngoại trú trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện và 90 ngày ngay sau khi xuất viện) Tối đa cho mỗi lần nằm viện
33.000.000 44.000.000 110.000.000
Điều trị tại khoa cấp cứu
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Điều trị tại khoa cấp cứu
Các dịch vụ được thực hiện tại khoa cấp cứu hoặc phòng cấp cứu của Bệnh viện trong thời gian không quá 24 giờ
Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Y tá chăm sóc tại nhà
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Y tá chăm sóc tại nhà
Tối đa 182 ngày cho một năm hợp đồng
Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Tâm lý trị liệu 
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Tâm lý trị liệu 
Tối đa là 30 ngày nằm viện cho một năm hợp đồng, sau 24 tháng chờ
Tối đa cho một năm hợp đồng
Không áp dụng Không áp dụng 220.000.000
Điều trị nha khoa khẩn cấp 
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Điều trị nha khoa khẩn cấp 
Ngay sau khi tai nạn xảy ra với điều kiện răng chữa trị phải trong tình trạng tốt và là răng thật
Tối đa cho một năm hợp đồng
220.000.000 440.000.000 1.100.000.000
AIDS/HIV
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
AIDS/HIV
Xảy ra trong thời gian hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục trong 5 năm kể từ ngày hiệu lực đầu tiên
10% giới hạn bảo hiểm tối đa/suốt đời 10% giới hạn bảo hiểm tối đa/suốt đời 10% giới hạn bảo hiểm tối đa/suốt đời
Vận chuyển y tế cấp cứu/Hồi hương
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Vận chuyển y tế cấp cứu/Hồi hương Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Vận chuyển thi hài về quê quán
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Vận chuyển thi hài về quê quán Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Thông tin và hỗ trợ về y tế/pháp luật
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Thông tin và hỗ trợ về y tế/pháp luật 24/24 giờ 24/24 giờ 24/24 giờ
Trợ cấp thăm bệnh
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Trợ cấp thăm bệnh 1 vé bay hai chiều hạng phổ thông 1 vé bay hai chiều hạng phổ thông 1 vé bay hai chiều hạng phổ thông
Đưa trẻ em về quê quán
Chi phí nằm viện Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Đưa trẻ em về quê quán 1 vé bay một chiều hạng phổ thông 1 vé bay một chiều hạng phổ thông 1 vé bay một chiều hạng phổ thông

Bạn muốn mua bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình?

NHẬN TƯ VẤN NGAY

Quyền lợi bảo hiểm tùy chọn

  Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Điều trị ngoại trú
  Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Giới hạn bảo hiểm tối đa cho một năm hợp đồng cho điều trị ngoại trú 110.000.000 110.000.000 Toàn bộ trong giới hạn tối đa cho quyền lợi nằm viện
Giới hạn bảo hiểm tối đa cho nằm viện Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Điều trị ngoại trú tổng quát Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Xét nghiệm và chụp X quang (theo chỉ định bác sĩ) Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Thuốc theo đơn kê (theo chỉ định bác sĩ) Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ
Chi phí chữa trị Đông y, nắn xương & châm cứu đông y 
(Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 10 lần điều trị trong năm)
990.000 cho một lần điều trị 990.000 cho một lần điều trị 990.000 cho một lần điều trị
Vật lý trị liệu và nắn khớp xương (theo chỉ định bác sĩ) 
(Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 15 lần điều trị trong năm)
1.320.000 cho một lần điều trị 1.320.000 cho một lần điều trị 1.320.000 cho một lần điều trị
Liệu pháp thay thế nội tiết tố
Tối đa cho một năm hợp đồng
44.000.000 44.000.000 44.000.000
Kiểm tra sức khỏe định kỳ/chích ngừa/khám sức khỏe cho việc cấp giấy phép lao động
Tối đa cho một năm hợp đồng
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Chăm sóc nha khoa (*)
  Chương trình H1 - Classic Chương trình H2 - Executive Chương trình H3 - Premier
Giới hạn bảo hiểm tối đa cho chăm sóc nha khoa 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi & đánh bóng) 
(một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng)
2.200.000 2.200.000 2.200.000
Quyền lợi nha khoa cơ bản
(Nhổ răng, trám amalgam, chụp X quang, lấy cao răng)
Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ

Quyền lợi nha khoa chủ yếu

  • Sau 9 tháng được bảo hiểm - Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng
  • Sau 12 tháng được bảo hiểm - Mão sứ, cầu răng, răng giả
Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ

(*) Được áp dụng khi mua cùng với điều trị ngoại trú

Bạn muốn mua bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình?

NHẬN TƯ VẤN NGAY

Ghi Chú Quan Trọng

Khu vực bảo hiểm
  • Vùng 1: Toàn cầu, có mức miễn thường 44.000.000 VNĐ đối với mỗi bệnh điều trị ở Mỹ và Canada
  • Vùng 2: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines
  • Vùng 3: Toàn cầu
  • Vùng 4: Toàn cầu loại trừ Mỹ và Canada
Điều kiện tham gia bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm này chỉ dành cho công dân Việt Nam và thường trú nhân Việt Nam; nhưng không áp dụng cho công dân của các nước bị cấm vận theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Vương Quốc Anh

Người được bảo hiểm:

  • Cá nhân
  • Gia đình bao gồm vợ/chồng và con
Độ tuổi tham gia bảo hiểm:
  • Khách hàng mới: từ 15 ngày tuổi đến 64 tuổi
  • Khách hàng tái tục: tối đa đến 74 tuổi
Ghi chú quan trọng

Tài liệu này chỉ có tính chất tham khảo. Để có đầy đủ thông tin mới nhất về quyền lợi, điều kiện, giới hạn và điểm loại trừ, khách hàng nên tham khảo hợp đồng bảo hiểm và bản sửa đổi bổ sung (nếu có) do Liberty cung cấp

Bạn muốn mua bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình?

NHẬN TƯ VẤN NGAY

Những câu hỏi thường gặp về bảo hiểm sức khỏe

1. Tại sao tôi nên mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty? 

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty HealthCare là giải pháp tài chính hữu hiệu cho bạn và gia đình trong trường hợp rủi ro mắc bệnh tật hay gặp tai nạn phải nhập viện và điều trị dài ngày, nhất là những căn bệnh hiểm nghèo. Với quyền lợi bảo hiểm có thể lên đến 22 tỷ đồng, các gói bảo hiểm sức khỏe Liberty HealthCare còn cung cấp các quyền lợi cao cấp như khám và điều trị tại Việt Nam hoặc nước ngoài mà không giới hạn chi phí hay số ngày nằm viện, hỗ trợ y tế khẩn cấp toàn cầu bởi April Assistance, thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng.

2. Tôi sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty?

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty HealthCare bao gồm 3 nhóm quyền lợi bảo hiểm:
- Quyền lợi bảo hiểm nội trú (quyền lợi cơ bản)
- Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú (quyền lợi tùy chọn)
- Quyền lợi chăm sóc nha khoa (quyền lợi tùy chọn)

3. Trong trường hợp điều trị tại bệnh viện nước ngoài, tôi có được chi trả viện phí không?

Quyền lợi nội trú của bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty HealthCare với giới hạn bảo hiểm tối đa lên đến 22 tỷ bao gồm các quyền lợi chi trả toàn bộ như:
- Chi phí nằm viện
- Điều trị ung thư
- Dịch vụ xe cấp cứu và điều trị tại khoa cấp cứu
- Cấy ghép bộ phận
- Y tá chăm sóc tại nhà
- Vận chuyển y tế cấp cứu/hồi hương thi hài về quê quán
Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng các quyền lợi khác như tiền phòng và ăn uống theo ngày, chi phí điều trị trước và sau khi nằm viện, điều trị nha khoa khẩn cấp, trợ cấp thăm bệnh, v.v...

4. Các quyền lợi của chương trình bảo hiểm nội trú của bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty là gì?

Quyền lợi nội trú của bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty HealthCare với giới hạn bảo hiểm tối đa lên đến 22 tỷ bao gồm các quyền lợi chi trả toàn bộ như:
- Chi phí nằm viện
- Điều trị ung thư
- Dịch vụ xe cấp cứu và điều trị tại khoa cấp cứu
- Cấy ghép bộ phận
- Y tá chăm sóc tại nhà
- Vận chuyển y tế cấp cứu/hồi hương thi hài về quê quán
Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng các quyền lợi khác như tiền phòng và ăn uống theo ngày, chi phí điều trị trước và sau khi nằm viện, điều trị nha khoa khẩn cấp, trợ cấp thăm bệnh, v.v...

5. Các quyền lợi bảo hiểm tùy chọn của bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty là gì?

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty cung cấp các quyền lơi bổ sung tùy chọn bao gồm điều trị ngoại trú và chăm sóc nha khoa*, trong đó: 
Với quyền lợi điều trị ngoại trú: 
- Chi trả toàn bộ chi phí điều trị ngoại trú tổng quát
- Chi trả toàn bộ chi phí điều trị ngoại trú chuyên khoa 
- Chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm X-quang theo chỉ định 
- Chi trả toàn bộ chi phí thuốc theo đơn kê  
- Chi phí chữa trị đông y, nắn xương, châm cứu đông y
- Vật lý trị liệu và nắn khớp xương  
- Liệu pháp thay thế Nội tiết tố
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ/chích ngừa
Với quyền lợi nha khoa*:
- Chi phí kiểm tra răng định kỳ
- Toàn bộ chi phí nha khoa cơ bản như hổ răng, trám amalgam, chụp X quang, lấy cao răng
- Toàn bộ chi phí quyền lợi nha khoa chủ yếu nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng;
* Được áp dụng khi mua cùng với điều trị ngoại trú

6. Điều kiện để mua bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty là gì?

Để tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe HealthCare, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện dưới đây:
- Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam và thường trú nhân Việt Nam
- Người được bảo hiểm là cá nhân hoặc gia đình bao gồm vợ/ chồng và con hợp pháp
- Người được bảo hiểm từ 15 ngày tuổi đến 64 tuổi với khách hàng mới.

7. Thời gian chờ của bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty là bao lâu?

Thời gian chờ của bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty như sau:
Điều trị nội trú: 
- HIV/AIDs: 5 năm 
- Tâm lý trị liệu: 24 tháng
Chăm sóc thai sản: 1 năm (thời điểm bắt đầu mang thai sau 90 ngày tham gia bảo hiểm)
Chăm sóc nha khoa: 
- Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng: 09 tháng
- Mão sứ & cầu răng, răng giả: 12 tháng

8. Mức phí gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty như thế nào?

Phí bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty có giá từ 8.422.000 đồng. Để được tư vấn báo giá và chính sách giảm phí bảo hiểm, vui lòng để lại thông tin liên lạc của bạn tại trang web này và nhấn nút Yêu cầu cuộc gọi, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất hoặc gọi ngay đến đường dây nóng miễn cước 1800 599 998. 

9. Quy trình bồi thường của bảo hiểm sức khỏe Liberty trong hệ thống do Bảo hiểm Liberty trực tiếp thanh toán chi phí?

Quy trình bồi thường của sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty cho điều trị trong hệ thống do Bảo hiểm Liberty trực tiếp thanh toán chi phí bao gồm 4 bước:
Bước 1: Trước khi điều trị
Xuất trình thẻ Bảo hiểm Sức khỏe Liberty, chứng minh thư / hộ chiếu và thẻ tín dụng của bạn tại Cơ sỏ y tế trước khi điều trị 
Bước 2: Thanh toán các chi phí vượt quá / không được bảo hiểm
Bước 3: Gửi yêu cầu bồi thường
- Điền đủ thông tin phiếu điều trị/ đơn yêu cầu bồi thường để nhận hóa đơn, chứng từ điều trị
- Gửi đơn yêu cầu bồi thường và tất cả các tài liệu liên quan trong vòng một năm kể từ ngày điều trị đầu tiên đến:
Phòng Bồi thường Bảo hiểm Sức khỏe
Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty
Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Bước 4: Thanh toán
Sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, Bảo hiểm Liberty sẽ giải quyết yêu cầu bồi thường của bạn trong vòng 7 ngày làm việc và hoàn trả yêu cầu trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ khi gửi thư xác nhận bồi thường.
Xem thêm về các thông tin và tài liệu cần thiết tại: https://www.libertyinsurance.com.vn/quy-trinh-boi-thuong-dieu-tri-trong-he-thong-liberty

10. Quy trình bồi thường của bảo hiểm sức khỏe Liberty ngoài hệ thống do Bảo hiểm Liberty trực tiếp thanh toán chi phí?

Quy trình bồi thường của sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty cho điều trị ngoài hệ thống do Bảo hiểm Liberty trực tiếp thanh toán chi phí bao gồm 3 bước: 
Bước 1: Thanh toán
Tự chọn Bệnh viện/Phòng khám để điều trị ngoại trú, nha khoa và nhập viện khẩn cấp, đồng thời tự thanh toán chi phí điều trị
Bước 2: Nộp yêu cầu bồi thường
Thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Liberty (bằng điện thoại hoặc email) về sự kiện bảo hiểm hoặc gửi Giấy yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty cùng với tất cả các chứng từ gốc trong vòng 90 ngày kể từ ngày khám/chữa bệnh đầu tiên, hoặc trong trường hợp thai sản, từ ngày sinh con, trừ khi được chấp nhận khác bởi Bảo hiểm Liberty. 
Phòng Bồi thường Bảo hiểm Sức khỏe
Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty
Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Bước 3: Bồi thường
Bảo hiểm Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường.
Xem thêm về các lưu ý quan trọng và tài liệu cần thiết tại: https://www.libertyinsurance.com.vn/quy-trinh-boi-thuong-dieu-tri-ngoai-he-thong-liberty