Claim for Autocare Topbanner

Quy trình bồi thường Bảo hiểm Ô tô

Quy trình bồi thường Bảo hiểm tự nguyện Ô tô

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:

Bước 1

Thông báo

* Thông báo ngay tới Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng Liberty về sự cố/tai nạn bằng cách gọi đến tổng đài Onecall 1800 599 998 (24/7)

* Cung cấp thông tin về sự cố/tai nạn và làm theo hướng dẫn của Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng Liberty.

* Lựa chọn xưởng sửa chữa.

* Đặt lịch hẹn giám định.

phone
Bước 2

Giám định

* Mang xe đến xưởng sửa chữa đã lựa chọn theo lịch hẹn để giám định.

* Điền thông tin vào đơn yêu cầu bồi thường và cung cấp các chứng từ cần thiết theo yêu cầu của Nhân viên giải quyết bồi thường của Liberty đến một trong các địa chỉ:

  • Trụ sở chính: Tầng 18 Tòa nhà Vincom Office , 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Văn phòng chi nhánh Hà Nội: Tầng 10 Tháp Đông, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

* Chờ báo giá sửa chữa từ đơn vị sửa chữa

auto_damage
Bước 3

Xác nhận và thanh toán bồi thường

* Xác nhận cho xưởng sửa chữa tiến hành sửa chữa theo mức duyệt bồi thường từ Liberty và chờ việc hoàn thiện sửa chữa từ xưởng.

* Liberty sẽ thanh toán số tiền sửa chữa đã xác nhận cho xưởng sửa chữa có liên kết.

* Quý Khách cần thanh toán cho các khoản: mức miễn thường, giảm trừ và khấu hao (nếu có) sau khi việc sửa chữa hoàn tất.

billing

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

  1. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho các yêu cầu về Bảo hiểm xe ô tô là gì ?

  2. Các tài liệu hỗ trợ bổ sung cần thiết để theo dõi khiếu nại là gì ?