Claim for Treatment inside Liberty's direct billing network

Yêu cầu bồi thường cho điều trị trong hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Yêu cầu bồi thường cho điều trị trong hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:
Áp dụng cho sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp, Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn, Bảo hiểm Sức khỏe Gia đình

Bước 1

Trước khi điều trị

Xuất trình thẻ Bảo hiểm Sức khỏe Liberty, chứng minh thư / hộ chiếu và thẻ tín dụng của bạn tại Cơ sỏ y tế trước khi điều trị (bạn sẽ được yêu cầu thanh toán một khoản đặt cọc1 nếu bạn không có thẻ tín dụng)

Áp dụng chủ hợp đồng FamilyCare và MediCare

 

File your claim
Bước 2

Thanh toán các chi phí vượt quá / không được bảo hiểm

Thanh toán cho bất kỳ chi phí vượt quá hoặc không được bảo hiểm

Pay

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

  1. Các giấy tờ cần thiết để yêu cầu bồi thường gồm những gì ?

  2. Tôi nên gửi yêu cầu bồi thường của mình cho ai và bằng cách nào ?

  3. Tôi có thể liên hệ với Liberty bằng cách nào ?