Quyền lợi bảo hiểm chính

1

Bảo hiểm tài sản

2

Bảo hiểm tiền

3

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và sản phẩm

4

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

5

Bảo hiểm tai nạn con người

Liên hệ với chúng tôi

Bằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty

Quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Đa dạng gói bảo hiểm, nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp cho tất cả nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Các gói bảo hiểm được thiết kế riêng cho từng loại hình kinh doanh bao gồm:

 1. HotelCare 
 2. F&BCare (Nhà hàng và ăn uống) 
 3. OfficeCare 
 4. ShopCare 
 5. ClinicCare  

 

Sản phẩm có phạm vi bảo hiểm phong phú và toàn diện đi kèm với nhiều quyền lợi ưu việt như:

 1. Hỗ trợ tiền thuê nhà phải trả hoặc bị thất thu do địa điểm kinh doanh bị tổn thất
 2. Quản lý cấp cao tử vong do hỏa hoạn hoặc do trộm cướp (đến 100 triệu/người, tối đa 2 người)
 3. Chi phí chữa cháy 
 4. Chi phí dọn dẹp hiện trường 
 5. Chi phí sao chép hồ sơ

 

PHẦN 1. THIỆT HẠI VẬT CHẤT (BẮT BUỘC) 

Mất mát hay thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm (Tòa nhà; Tài sản bên trong; Nguyên vật liệu, hàng hóa trong kinh doanh; Mất tiền thuê nhà ;Tài sản lưu động) do:

 • Cháy 
 • Sét đánh 
 • Nổ 
 • Giông bão 
 • Lũ lụt 
 • Rò rỉ nước từ hệ thống chữa cháy tự động
 • Xe cộ hay súc vật đâm va 
 • Máy bay rơi 
 • Đình công, bạo động, động đất 
 • Hành động ác ý, trộm cướp 

 

PHẦN 2. BẢO HIỂM TIỀN (TỰ NGUYỆN) 

Mất mát tiền thuộc sở hữu của Người Được Bảo Hiểm hay thuộc trách nhiệm pháp lý của Người Được Bảo Hiểm một cách bất ngờ, không lường trước bởi rủi ro không bị loại trừ, phát sinh:

 • Tại Địa điểm bảo hiểm trong giờ làm việc; hay trong ngăn kéo có khóa, két sắt hay phòng chứa tiền có khóa ngoài giờ làm việc 
 • Trong khi đang vận chuyển bằng xe hơi trong lãnh thổ Việt Nam

 

PHẦN 3. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG và BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM (TỰ NGUYỆN) 

Công Ty Bảo Hiểm sẽ thanh toán cho Người Được Bảo Hiểm hay thay mặt Người Được Bảo Hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

 • Tổn Thương Cá Nhân đối với bên thứ 3  
 • Thiệt Hại Tài Sản đối với bên thứ 3 

phát sinh trong Thời Hạn Bảo Hiểm do một Sự Cố liên quan đến Hoạt Động Kinh Doanh của Người Được Bảo Hiểm. 

 

PHẦN 4. BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH (TỰ NGUYỆN) 

 • Bảo hiểm cho sụt giảm doanh thu (thu nhập) và các chi phí hoạt động tăng thêm của Người được bảo hiểm khi hoạt động kinh doanh bị gián đoạn hoặc ảnh hưởng bởi các tổn thất hay thiệt hại được bảo hiểm trong Phần 1
 • Thời hạn bồi thường tối đa: 6, 9, hoặc 12 tháng tùy theo lựa chọn của Người Được Bảo Hiểm
 • Doanh thu năm là cơ sở để tính toán số tiền bảo hiểm cho tất cả các thời hạn bồi thường tối đa dưới hoặc bằng 12 tháng
 • Đi kèm với nhiều quyền lợi bảo hiểm bổ sung khác

 

PHẦN 5. BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI (TỰ NGUYỆN) 

Bồi thường đối với Thương Tật do tai nạn của Người được bảo hiểm xảy ra trong Phạm vi Địa lý và Thời Hạn Bảo Hiểm với các quyền lợi sau:

 • Chết và thương tật vĩnh viễn:  
 • Trong trường hợp chết hoặc Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn (từ 81% trở lên): chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm Chính cho từng nhân viên
 • Trong trường hợp Thương tật Bộ phận Vĩnh viễn: Bồi thường Theo Bảng tỷ lệ Bồi thường
 • Chi phí Y tế do tai nạn 

 

BIỂU PHÍ THAM KHẢO ClinicCare F&BCare HotelCare OfficeCare ShopCare1
Phần 1: Tài sản
BIỂU PHÍ THAM KHẢO ClinicCare F&BCare HotelCare OfficeCare ShopCare1
Tài sản 0.090% 0.13% 0.10% 0.08% 0.13%
Mở rộng đặc biệt: Tài sản xách tay       Việt Nam: 2% Thế giới: 3%
Phần 2: Tiền
BIỂU PHÍ THAM KHẢO ClinicCare F&BCare HotelCare OfficeCare ShopCare1
Tại địa điểm bảo hiểm (trên STBH) 0.60% 0.80% 0.60% 0.50% 0.80%
Trên đường vận chuyển (trên STBH)
(Tổng STBH cả 2 phần)
1.200% 1.500% 1.200% 1.000% 1.500%
Phần 3: Trách nhiệm2
BIỂU PHÍ THAM KHẢO ClinicCare F&BCare HotelCare OfficeCare ShopCare1
Trách nhiệm công cộng (phí áp dụng cho 1 địa điểm bảo hiểm) 0.050% 0.075% 0.075% 0.100% 0.100%
2 - 3 địa điểm Giảm phí 5% Giảm phí 5% Giảm phí 5% Giảm phí 5% Giảm phí 5%
4 - 5 địa điểm Giảm phí 10% Giảm phí 10% Giảm phí 10% Giảm phí 10% Giảm phí 10%
từ 6 địa điểm trở lên Giảm phí 15% Giảm phí 15% Giảm phí 15% Giảm phí 15% Giảm phí 15%
Phần 4: Gián đoạn kinh doanh (Tự nguyện)
BIỂU PHÍ THAM KHẢO ClinicCare F&BCare HotelCare OfficeCare ShopCare1
Thời hạn bồi thường 12 tháng 100% phí của phần tài sản 100% phí của phần tài sản 100% phí của phần tài sản 100% phí của phần tài sản 100% phí của phần tài sản
Thời hạn bồi thường 09 tháng 85% phí của phần tài sản 85% phí của phần tài sản 85% phí của phần tài sản 85% phí của phần tài sản 85% phí của phần tài sản
Thời hạn bồi thường 06 tháng 75% phí của phần tài sản 75% phí của phần tài sản 75% phí của phần tài sản 75% phí của phần tài sản 75% phí của phần tài sản

1 kinh doanh các hàng hóa có đặc tính cháy nổ cao sẽ được xem xét riêng

2 Không bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm đối với gói sản phẩm ShopCare, OfficeCare và ClinicCare

  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Bảo hiểm phạm vi toàn cầu
Phần 5: Tai nạn con người (Tự nguyện)
  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Bảo hiểm phạm vi toàn cầu
a) Chết và thương tật toàn bộ, vĩnh viễn3 0.1155% 0.1370% 0.1500% Phí bảo hiểm tăng thêm 5%
b) Chi phí y tế  Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm tăng thêm 5%
1.600.000 40.400 47.100 53.800 Phí bảo hiểm tăng thêm 5%
3.200.000 53.800 60.500 67.200 Phí bảo hiểm tăng thêm 5%
4.800.000 67.200 73.900 80.700 Phí bảo hiểm tăng thêm 5%
6.400.000 80.700 87.400 87.400 Phí bảo hiểm tăng thêm 5%
8.000.000 107.500 141.200 174.800 Phí bảo hiểm tăng thêm 5%
16.000.000 168.000 221.800 282.300 Phí bảo hiểm tăng thêm 5%
32.000.000 242.000 309.200 384.438 Phí bảo hiểm tăng thêm 5%
 • Khách hàng chỉ có thể lựa chọn 1 hạn mức trách nhiệm cho mỗi nhóm
 • Các Nhóm 1, 2, 3 được phân loại theo loại hình nghề nghiệp của người được bảo hiểm