Claim for treatment outside Liberty's direct billing network

Yêu cầu bồi thường cho điều trị ngoài hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Nộp hồ sơ trực tuyến

Yêu cầu bồi thường cho điều trị ngoài hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:

Áp dụng cho sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp, Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn, Bảo hiểm Sức khỏe Gia đình

Bước 1

Thanh toán chi phí

Tự chọn bệnh viện hoặc phòng khám điều trị ngoại trú, nha khoa hoặc cấp cứu cho bệnh nhân nội trú và tự thanh toán chi phí (để được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp 24/7 Europ Assistance, vui lòng gọi số +84 28 35 122324)

Generic
Bước 2

Thông báo cho Liberty về sự kiện bảo hiểm

Gọi điện tới Hotline 1800 599 998 hoặc gửi email về địa chỉ Hotline@LibertyInsurance.com.vn để thông báo cho Liberty trong vòng 90 ngày kể từ ngày khám chữa bệnh đầu tiên, hoặc từ ngày sinh con trong trường hợp thai sản.

Lưu ý quan trọng: Nếu khách hàng không thông báo về sự kiện bảo hiểm trong thời hạn nói trên, trừ khi có lý do chính đáng được chấp thuận bởi Liberty, thì sẽ bị áp dụng mức phạt như sau:

•Ngày 91 - 180: 10% trên tổng số tiền bồi thường.

•Ngày 181 - 270: 20% trên tổng số tiền bồi thường.

•Ngày 271 - 365: 30% trên tổng số tiền bồi thường.

Process
Bước 3

Nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường

Gửi giấy yêu cầu bồi thường cùng tất cả các giấy tờ liên quan cho Liberty. Xem thêm thông tin phần câu hỏi thường gặp bên dưới để biết thêm về những giấy tờ cần thiết.

•Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến qua E-Claim Portal

•Cách 2: Chuyển phát hồ sơ đến địa chỉ: Phòng Bồi thường Bảo hiểm Sức khỏe, Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty. Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Upload
Bước 4

Bồi thường

Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường.

Payment

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

  1. Các giấy tờ cần thiết để yêu cầu bồi thường gồm những gì ?

  2. Tôi nên gửi yêu cầu bồi thường cho ai và bằng cách nào ?

  3. Tôi có thể liên hệ với Liberty bằng cách nào ?