Claim for treatment outside Liberty's direct billing network

Yêu cầu bồi thường cho điều trị ngoài hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Yêu cầu bồi thường cho điều trị ngoài hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:

Áp dụng cho sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp, Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn, Bảo hiểm Sức khỏe Gia đình

Bước 1

Thanh toán chi phí

Tự chọn bệnh viện hoặc phòng khám điều trị ngoại trú, nha khoa hoặc cấp cứu cho bệnh nhân nội trú và tự thanh toán chi phí (để được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp 24/7 bới April, vui lòng gọi (84) 28 7300 2312)

Generic
Bước 2

Xử lý yêu cầu bồi thường

Thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Liberty (bằng điện thoại hoặc email) về sự kiện bảo hiểm hoặc gửi Giấy yêu cầu bồi thường cho Liberty cùng với tất cả các chứng từ
gốc như hóa đơn, phiếu thu, hồ sơ y tế, v.v… trong vòng 90 ngày kể từ ngày khám/chữa bệnh đầu tiên, hoặc trong trường hợp thai sản, từ ngày sinh con, trừ khi được chấp nhận khác bởi Liberty.

Lưu ý quan trọng:
Nếu khách hàng không thông báo về sự kiện bảo hiểm hoặc yêu cầu bồi thường trong thời hạn 90 ngày nói trên, Liberty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường, trừ khi có lý do chính đáng:

  • Sau 91 ngày đến 180 ngày: 10%
  • Sau 181 ngày đến 270 ngày: 20%
  • Sau 271 ngày đến 365 ngày: 30%

Sau khi thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, khách hàng phải nộp đầy đủ bản gốc chứng từ yêu cầu bồi thường theo quy định cho Liberty trong thời hạn 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Process
Bước 3

Bồi thường

Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường.

Payment

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

  1. Các giấy tờ cần thiết để yêu cầu bồi thường gồm những gì ?

  2. Tôi nên gửi yêu cầu bồi thường của mình cho ai và bằng cách nào ?

  3. Tôi có thể liên hệ với Liberty bằng cách nào ?