Cookie Policy

Chính sách cookie

Thông tin được thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi

Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này, bạn đồng ý để Liberty sử dụng cookies theo cách thức được nêu trong Chính Sách Về Cookie (“Chính Sách”) này. Trong Chính Sách này, "Liberty" có nghĩa là Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty.

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được đặt vào máy tính của bạn (hoặc các thiết bị điện tử khác) khi bạn truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookies trên Trang Thông Tin Điện Tử này để:

 • nhận diện bạn bất cứ khi nào bạn truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử (điều này thúc đẩy tốc độ và cá nhân hoá truy cập của bạn tới Trang Thông Tin Điện Tử)
   
 • thu thập thông tin cơ bản về cách bạn đã sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử
   
 • thực hiện nghiên cứu và phân tích thống kê để giúp chúng tôi cải thiện nội dung, các sản phẩm và dịch vụ của mình và hiểu rõ hơn về người dùng VÀ/HOẶC các yêu cầu và các mối quan tâm của khách hàng; và
   
 • mang lại cho bạn trải nghiệm trực tuyến hiệu quả và thú vị hơn

Thông tin do chúng tôi thu thập khi sử dụng cookies thường sẽ không bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác của bạn ví dụ như địa chỉ IP, trình duyệt và/hoặc thông tin khác về nhật ký truy cập trên internet của bạn, thông tin này thường sẽ không định danh cá nhân bạn. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó (ví dụ như bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến) hoặc khi bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi cần sự đồng ý của bạn để có thể sử dụng cookies trên trang thông tin điện tử này, trừ khi chúng tôi cần cookie để cung cấp cho bạn loại dịch vụ mà bạn yêu cầu.


CHẤP THUẬN ĐỐI VỚI COOKIES

Nếu bạn sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi khi trình duyệt của bạn được cài đặt để chấp nhận cookies, chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khác như mô tả trong Chính Sách này. Trong tương lai nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookies, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookies hoặc tắt chức năng này hoàn toàn.

Trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, một biểu ngữ thông báo sẽ xuất hiện yêu cầu bạn đồng ý về việc thu thập cookies, đồng thời thông báo này cũng cung cấp một liên kết đến Chính Sách Về Quyền Riêng Tư đối với Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này sau khi thông báo đã được hiển thị đến bạn, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies cho các mục đích như mô tả trong Chính Sách này và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng, nếu bạn chọn chặn tất cả các cookies (bao gồm cả các cookies với mục đích cần thiết), bạn có thể không truy cập được vào tất cả hoặc một số phần nhất định trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi và có thể không sử dụng được các dịch vụ đó hoặc tham gia vào các hoạt động có yêu cầu thiết lập cookies. Mặc dù hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookies, bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt của mình (thường được tìm thấy trong danh mục Công cụ hoặc Tùy chọn trên trình duyệt của bạn). Bạn cũng có thể xóa cookies khỏi thiết bị của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách quản lý cookies trong tập tin trợ giúp trên trình duyệt của bạn hoặc tại các trang thông tin điện tử ví dụ như www.allaboutcookies.org.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIES

Khi bạn sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, Liberty sẽ ghi lại các số liệu thống kê ẩn danh về lượt truy cập của bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể lưu trữ lượt truy cập của bạn bao gồm nhưng không giới hạn các địa chỉ IP (và tên miền), các loại và cấu hình của trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, vị trí địa lý, hệ điều hành, các trang thông tin điện tử đã truy cập trước đó cũng như thời gian/thời lượng và các trang thông tin điện tử bạn đã truy cập. Liberty sử dụng thông tin này để hiểu rõ cách người dùng sử dụng trang thông tin điện tử, từ đó nhận biết khu vực nào của Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi được người dùng yêu thích hơn. Thông tin này được lưu trữ trong các tập tin nhật ký dữ liệu và được sử dụng để làm báo cáo số liệu thống kê và trong một số trường hợp nhất định, được sử dụng để ngăn chặn các yêu cầu bồi thường có hành vi gian lận.

Cookies cũng cho phép Liberty ghi lại thông tin bổ sung trên Trang Thông Tin Điện Tử bạn đã truy cập và nội dung của các trang thông tin đó, bất kỳ thông tin nào do bạn nhập vào, URL tham chiếu hoặc địa chỉ IP của bạn, thời gian bạn truy cập và thông tin về phiên hoạt động có liên quan, trang thông tin bạn yêu cầu, loại trình duyệt, tác nhân người dùng, trạng thái của yêu cầu (phản hồi thành công), các cookies, số byte khi phản hồi và chuỗi truy vấn cũng như bất kỳ thông tin hoặc chi tiết kỹ thuật nào mà trình duyệt của bạn đang gửi đến chúng tôi.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIES NÀO VÀ BẰNG CÁCH NÀO? 
 

A.    CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIES NÀO VÀ BẰNG CÁCH NÀO? 

Trong một số trường hợp, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookies, web beacons và các công nghệ khác để tự động thu thập một số loại thông tin khi bạn truy cập trang thông tin điện tử trực tuyến của chúng tôi, cũng như thông qua các thư điện tử mà chúng tôi có thể trao đổi liên lạc. Việc thu thập thông tin này cho phép chúng tôi cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, cải thiện hiệu suất, khả năng sử dụng và hiệu quả đối với sự hiện diện trực tuyến của Liberty cũng như đo lường tính hiệu quả của các hoạt động tiếp thị của chúng tôi. Các công cụ và tiện ích của bên thứ ba khác có thể được sử dụng trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi để cung cấp tính năng bổ sung. Việc sử dụng các công cụ hoặc tiện ích này có thể đặt một cookie trên thiết bị của bạn để làm cho dịch vụ của bên thứ ba này dễ sử dụng hơn và đảm bảo tương tác của bạn được hiển thị đúng cách trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi.

B.   CÁC ĐỊA CHỈ IP

Địa chỉ IP là một số được gắn lên máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn truy cập internet. Nó cho phép các máy tính và máy chủ nhận ra và giao tiếp với nhau. Địa chỉ IP có thể được chúng tôi ghi lại với mục đích bảo mật công nghệ thông tin và phân tích hệ thống. Thông tin này cũng có thể được sử dụng dưới dạng tổng hợp để tiến hành phân tích xu hướng và hiệu suất của trang thông tin điện tử, ví dụ như xác định số lượng người truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi và nguồn gốc địa lý của xu hướng người dùng.

C.    PHÂN LOẠI COOKIES

 • Cookies được định nghĩa là “thực sự cần thiết” khi được yêu cầu để đảm bảo sự an toàn đối với dữ liệu. Các cookies này cho phép bạn di chuyển giữa các trang khác nhau trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi. Đồng thời, các cookies này giúp bảo mật thông tin chi tiết của bạn; và
   
 • Cookies được định nghĩa là “không thực sự cần thiết” giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất của Trang Thông Tin Điện Tử. Các cookies này cho chúng tôi biết các trang được sử dụng như thế nào, những trang nào thường được truy cập và giúp chúng tôi ghép lại thành một bức tranh đầy đủ về quá trình sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của một người dùng điển hình. Các Cookies này cũng cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra.

D.    CÁC MỤC ĐÍCH CỦA COOKIES

Dưới đây là danh sách các mục đích của cookies được sử dụng trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi:

Mục đích Mô tả
Hiệu suất
(ví dụ như Trình Duyệt Của Người Dùng)
Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi sử dụng các nền tảng Internet có tích hợp với cookies giúp giải quyết các vấn đề về khả năng tương thích (ví dụ như xác định loại trình duyệt của bạn) và cải thiện hiệu suất (ví dụ như tải nội dung nhanh chóng hơn).
Cookies Bảo Mật (ví dụ như Asp .NET) Nếu bạn đăng ký quyền truy cập vào một khu vực bị giới hạn trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, ví dụ như phần các thành viên, Cookies của chúng tôi đảm bảo rằng thiết bị của bạn được ghi lại trong suốt thời gian bạn truy cập. Bạn sẽ cần dùng tên đăng nhập và mật khẩu của mình để truy cập vào các khu vực bị giới hạn.
Tùy Chọn Trang Thông Tin Điện Tử Cookies của chúng tôi cũng có thể ghi nhớ các tùy chọn trang thông tin điện tử của bạn (ví dụ như ngôn ngữ) hoặc tìm cách cải thiện trải nghiệm sử dụng của bạn (ví dụ như bằng cách cá nhân hóa lời chào hoặc nội dung). Điều này sẽ áp dụng cho các khu vực nhất định mà bạn đã đăng ký cụ thể để truy cập hoặc tạo tài khoản.
Phân Tích

Chúng tôi sử dụng một số công cụ phân tích của bên thứ ba để hiểu cách thức người dùng sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cải thiện chất lượng và nội dung trang đối với người dùng. Dữ liệu thống kê tổng hợp bao gồm các mục như tổng số lượt truy cập hoặc lượt xem trang và các liên kết giới thiệu đến các trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Liberty sử dụng Google Analytics tại đây:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội, Tiện Ích, ứng dụng di động Chúng tôi sử dụng các tiện ích hoặc các nút trên phương tiện truyền thông xã hội của bên thứ ba để cung cấp cho bạn tính năng bổ sung để chia sẻ nội dung từ các trang web của chúng tôi đến các trang web truyền thông xã hội và thư điện tử. Việc sử dụng các tiện ích hoặc các nút này có thể đặt một cookie trên thiết bị của bạn để làm cho dịch vụ của bên thứ ba trở nên dễ sử dụng hơn, đảm bảo tương tác của bạn được hiển thị trên các trang web của chúng tôi (ví dụ như bộ nhớ đệm lưu trữ số lượt chia sẻ trên mạng xã hội được cập nhật) và nhật ký thông tin về các hoạt động của bạn trên Internet và trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu thông tin về quyền riêng tư của từng nhà cung cấp trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào có liên quan.

Trang Thông Tin Điện Tử này có thể liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba, bao gồm các trang thông tin điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual. Các trang thông tin điện tử đó cũng có thể sử dụng cookies mà Liberty không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với các công ty đó hoặc việc thông tin của bạn được sử dụng bởi các công ty này. Liberty khuyến nghị bạn nên kiểm tra các chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin về bất kỳ cookies nào có thể được sử dụng.
 

 • Phiên. Cookie là các số nhận dạng bao gồm chuỗi các chữ cái và số và được trình duyệt web lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi có thể sử dụng cookies; ví dụ như để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa và/hoặc ghi nhớ danh tính của bạn khi bạn di chuyển từ trang này sang trang khác trong một phiên hoặc di chuyển sang một phiên khác. Bạn có quyền lựa chọn chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận cookies, nhưng nếu bạn từ chối cookies hoặc nếu cookies bị tắt trên trình duyệt của bạn, một số phần của trang thông tin điện tử có thể không hoạt động được.
   
 • Số liệu thống kê. Bằng cách sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, Liberty có thể ghi lại thông tin thống kê chung về người truy cập bằng việc sử dụng các công cụ như Google Analytics. Việc lưu trữ lượt bạn truy cập này bao gồm các thông tin như tên miền, địa chỉ IP, loại trình duyệt và cấu hình, vị trí địa lý, cài đặt ngôn ngữ, hệ điều hành, các trang thông tin điện tử đã truy cập trước đó và thời lượng truy cập trang. Nếu bạn muốn ngăn Google Analytics sử dụng dữ liệu, bạn có thể sử dụng “Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics”. Để biết chi tiết, bạn có thể tham khảo tại địa chỉ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
   
 • Nhật ký. Bằng cách sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi, Liberty có thể ghi lại thông tin thống kê chung (từ các tập tin dữ liệu nhật ký) như tên miền, địa chỉ IP và loại trình duyệt của người dùng trang thông tin điện tử của chúng tôi. Thông tin thu thập được giúp chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi. Thông tin trong tập tin dữ liệu nhật ký không chứa thông tin nhận dạng cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ, điện thoại và các thông tin khác.
   

THÔNG BÁO VỀ CÁC THAY ĐỔI

Chúng tôi toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ một phần của Chính Sách bất kỳ lúc nào. Nếu Chính Sách này thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang thông tin điện tử này tại địa chỉ https://www.libertyinsurance.com.vn/. Bạn sẽ chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của Chính Sách này nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên truy cập định kỳ trang thông tin này để kiểm tra phiên bản cập nhật mới nhất đang có hiệu lực vì phiên bản cập nhật sẽ áp dụng cho từng lần sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử.

NGÔN NGỮ

Chính Sách này được lập thành bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh của Chính Sách này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.