Quyền lợi bảo hiểm chính

1

Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà thầu (CAR): bảo hiểm thiệt hại vật chất đối với công trình và trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư và nhà thầu đối với thương tật và thiệt hại tài sản của bên thứ ba trong quá trình thi công các dự án xây dựng

2

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt (EAR): quyền lợi bảo hiểm giống như sản phẩm CAR nhưng là bảo hiểm cho các dự án lắp đặt

3

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu (CPM): bồi thường cho các tổn thất vật chất của máy móc thiết bị của nhà thầu

4

Bảo hiểm hỏng hóc máy móc: bảo hiểm cho các tổn thất do xảy ra hỏng hóc về cơ hoặc về điện của chính máy móc đó khi vận hành

5

Bảo hiểm nồi hơi

6

Bảo hiểm thiết bị điện tử

Liên hệ với chúng tôi

Điều kiện và điều khoảnBằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty
CAPTCHA

Quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Đa dạng gói bảo hiểm, nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp cho tất cả nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

CƠ CẤU ĐƠN BẢO HIỂM CAR/EAR

 1. Phần I - Thiệt hại vật chất (MD)
  Bảo hiểm cho các thiệt hại vật chất (bất ngờ và không lường trước được) đối với các hạng mục xây dựng/lắp đặt của công trình, nếu không nằm trong phần loại trừ của đơn BH. Trong đó, các điều kiện bảo hiểm phải đảm bảo tuân thủ quy định về Bảo hiểm Xây dựng bắt buộc hiện hành.

 

 1. Phần II - Trách nhiệm bên thứ ba (TPL) 
  Bảo hiểm cho các trách nhiệm pháp lý của NĐBH đối với các thiệt hại về tài sản và thương tật về người của bên thứ ba, phát sinh từ hoạt động xây dựng/lắp đặt.

 

CÁC RỦI RO BẢO HIỂM CHÍNH

 1. Thiên tai (bão, lũ lụt, sét đánh, động đất) 
 2. Cháy, nổ 
 3. Các tổn thất do bất cẩn 
 4. Hành động ác ý, phá hoại 
 5. Các tổn thất (gián tiếp) do lỗi nguyên vật liệu, tay nghề kém, lỗi thiết kế (tùy thuộc mức độ bảo hiểm lựa chọn) 

(bảo hiểm trong Phần I là bảo hiểm cho mọi rủi ro không bị liệt kê trong phần Loại trừ của Hợp đồng BH) 

 

CÁC LOẠI TRỪ CHUNG 

 1. Chiến tranh 
 2. Khủng bố 
 3. Hạt nhân 
 4. Hành vi cố ý của NĐBH hay người đại diện 
 5. Gián đoạn công việc (toàn bộ hoặc một phần) 
 6. Bảo hiểm liên quan đến lệnh cấm vận 
 7. Rủi ro trực tiếp liên quan đến mạng máy tính