Claim for TruckCare Top Banner

Quy trình bồi thường Bảo hiểm Xe tải

Quy trình bồi thường Bảo hiểm Xe tải

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:

Bước 1

Thông báo tổn thất

  • Thông báo với Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng Liberty về sự cố/tai nạn ngay lập tức bằng cách gọi đến tổng đài Onecall 1800 599 998

  • Cung cấp thông tin về sự cố/tai nạn và làm theo hướng dẫn của Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng Liberty

  • Lựa chọn xưởng sửa chữa

phone
Bước 2

Giám định tổn thất

  • Mang xe đến xưởng sửa chữa đã lựa chọn theo lịch hẹn để giám định

  • Điền thông tin vào đơn Yêu Cầu Bồi Thường và cung cấp các chứng từ cần thiết theo yêu cầu của Nhân viên giải quyết bồi thường của Liberty

  • Chờ báo giá sửa chữa từ đơn vị sửa chữa

auto_damage
Bước 3

Thanh toán bồi thường và các khoản mức miễn thường sau sửa chữa

  • Xác nhận cho xưởng sửa chữa tiến hành sửa chữa theo mức duyệt bồi thường từ Liberty và chờ việc sửa chữa từ xưởng

  • Liberty sẽ thanh toán số tiền sửa chữa đã xác nhận cho xưởng sửa chữa có liên kết và Quý Khách cần thanh toán cho các khoản miễn thường và khấu hao, nếu có, sau khi việc sửa chữa hoàn tất

billing
Bước 4

Các chứng từ để yêu cầu bồi thường cần bổ sung thêm, nếu có

checklist

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

  1. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho các yêu cầu về Bảo hiểm xe tải là gì?

  2. Các tài liệu hỗ trợ bổ sung cần thiết để theo dõi khiếu nại là gì?