privacy policy

Thông báo bảo mật

Chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của bạn luôn được quan tâm

 

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (“Bảo hiểm Liberty”), được thành lập theo luật pháp Việt Nam, cam kết bảo vệ mạnh mẽ dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo này quy định về lý do và cách chúng tôi có thể “xử lý”, nói cách khác, thu thập, ghi, phân tích, lưu trữ, cập nhật, truy cập, sử dụng, tiết lộ, chia sẻ, sao chép, chuyển, xóa, truy xuất, cung cấp và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân (được định nghĩa bên dưới), cũng như giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn hoặc của các cá nhân khác, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của trẻ em.

 

 

Bảo hiểm Liberty làm gì với Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp

Dữ Liệu Cá Nhân

 

Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể xử lý tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn

Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản như:

     a) Thông tin cá nhân: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, công việc

     b) Thông tin định danh: số chứng minh nhân dân và/hoặc số định danh cá nhân, số hộ chiếu, giấy phép lái xe, biển số xe, mã số thuế cá nhân, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, hình ảnh/ảnh chụp

     c) Thông tin liên hệ: địa chỉ gửi thư, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thư điện tử,

     d) Thông tin về gia đình: tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình, người phụ thuộc

     e) Thông tin điện tử: thông tin được thu thập tự động khi sử dụng các trang thông tin điện tử (web) và/hoặc ứng dụng di động của chúng tôi như thông tin IP, cookie, thông tin đăng nhập

     f) Thông tin liên lạc: các bản ghi âm cuộc gọi điện thoại đến đường dây nóng, đường dây dịch vụ khách hàng, các khiếu nại, khảo sát, trải nghiệm, kênh liên lạc ưa thích của bạn và thông tin liên quan.

 

Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm như:

     a) Thông tin tài chính và giao dịch: tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, hồ sơ của tổ chức tín dụng, hồ sơ thanh toán/giao dịch,

     b) Thông tin bảo hiểm và thông tin riêng tư: lịch sử yêu cầu bồi thường, hồ sơ/chẩn đoán y tế và sức khỏe, các quyết định/báo cáo/kết luận điều tra của cảnh sát/cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc của tòa án, đặc điểm di truyền/nguy cơ di truyền hoặc thừa hưởng, chủng tộc/sắc tộc, xu hướng tình dục

 

Mục đích

 

Các lý do chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn

Dữ Liệu Cá Nhân chủ yếu nhằm hỗ trợ các quyền lợi của bạn và hỗ trợ chúng tôi hoạt động hiệu quả để có thể tiếp tục phục vụ quyền lợi của bạn một cách tốt nhất.

Do đó, chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá nhân của bạn cho các “Mục đích” bên dưới:

      a) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chúng tôi và duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp cho bạn bằng cách:

 • xử lý và xác định các đơn yêu cầu bảo hiểm, yêu cầu bồi thường; cung cấp các dịch vụ bảo hiểm liên tục như quản lý các hợp đồng bảo hiểm đã cấp, tiến hành kiểm tra danh tính, tín dụng, nợ, thông tin y tế, sức khỏe; liên hệ với bạn
 • xử lý các yêu cầu thanh toán như ủy quyền ghi nợ trực tiếp, thanh toán bằng thẻ tín dụng tự động; đánh giá các nhu cầu tài chính của bạn; sử dụng cho mục đích kế toán
 • quản lý, điều tra, phân tích các tranh chấp, hành động và/hoặc thủ tục pháp lý; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi được xác định trong hợp đồng đã thỏa thuận với bạn và/hoặc các quy tắc bảo hiểm hiện hành, như quyền thế quyền

     b) Tuân thủ các luật, quy định hiện hành và duy trì các tiêu chuẩn của chúng tôi bằng cách:

 • đáp ứng các yêu cầu tiết lộ thông tin theo pháp luật Việt Nam hoặc bất kỳ luật, quy định, quy tắc hoặc hướng dẫn nào của nước ngoài có tính ràng buộc đối với Bảo hiểm Liberty, công ty mẹ và các công ty liên kết của Bảo hiểm Liberty (“Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual”);
 • hỗ trợ cảnh sát/cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ/cơ quan nhà nước khác tại Việt Nam hoặc các khu vực pháp lý khác
 • tuân thủ các yêu cầu/mệnh lệnh mang tính pháp lý của Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam, Cơ quan Quản lý Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, các kiểm toán viên, các cơ quan Chính phủ, cơ quan có liên quan
 • tiến hành các vấn đề liên quan đến hoạt động, chiến lược tổ chức, các giao dịch của chúng tôi (như liên doanh, mua lại, khai thác bảo hiểm)
 • quản lý an toàn thông tin, môi trường và các vấn đề liên quan bao gồm bảo mật các hoạt động, hệ thống, dữ liệu của chúng tôi
 • ngăn chặn, phát hiện và điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, chẳng hạn như gian lận, hối lộ, rửa tiền, tài trợ khủng bố
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, tài chính và quản trị tốt khác, bao gồm đáp ứng các yêu cầu/kiểm toán từ các cơ quan nhà nước, chính phủ ở Việt Nam và/hoặc ở nước ngoài
 • giám sát, duy trì việc tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn của Bảo hiểm Liberty, Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual; thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc bất kỳ công ty nào thuộc Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual;

     c) Liên tục cải thiện sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi cho bạn:

 • Thực hiện các mục đích kinh doanh hợp pháp khác như tiến hành các cuộc khảo sát về bảo hiểm, thống kê, nghiên cứu, phân tích bảo hiểm; phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi, phân tích hành vi, sở thích, mối quan tâm của các cá nhân khác; phát triển sản phẩm mới hoặc đề xuất mới; nhắm mục tiêu, hiểu sở thích hoặc nhu cầu cụ thể của bạn; cải thiện dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn; xác định xu hướng sử dụng
 • đề nghị, cung cấp, tiếp thị một số sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, của Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual, hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi (xem phần “Tiếp thị Trực tiếp” bên dưới);

     d) Mục đích khác:

 • tạo điều kiện thuận lợi/ cung cấp thông tin, tài liệu cho các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, bên trung gian của chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và/hoặc cho bạn vì các Mục đích trên;
 • các mục đích khác liên quan trực tiếp đến bất kỳ Mục đích nào ở trên; và
 • các mục đích khác mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm nhận được sự đồng ý của bạn.

​​​​​​​

Cách thức xử lý

 

Cách chúng tôi thu thập hoặc lấy Dữ liệu Cá nhân tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn

Chúng tôi chỉ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân i) khi bạn cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý tự nguyện một cách rõ ràng, ii) để bảo vệ tính mạng/sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc những người khác trong trường hợp khẩn cấp, iii) theo luật hiện hành hoặc iv) thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với chủ thể dữ liệu.

 

Do đó, chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân thông qua các trang thông tin điện tử, ứng dụng di động của chúng tôi khi bạn liên lạc với chúng tôi, gửi đơn yêu cầu bảo hiểm, hồ sơ bồi thường, khiếu nại, đưa ra các yêu cầu, mua hàng, thanh toán, đăng ký, theo dõi phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc tạo tài khoản khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ một trong các Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, trung gian bảo hiểm, đại diện của bạn, người sử dụng lao động của bạn hoặc các bên thứ ba có liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn cảnh sát, các bệnh viện, các cơ quan quản lý, chính phủ, hoặc cơ quan nhà nước.

 

Sự đồng ý của bạn có thể được rút lại bất cứ lúc nào (xem “Quyền của bạn” bên dưới). Việc bạn rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi trước khi bạn rút lại sự đồng ý đó. Xin lưu ý, nếu bạn từ chối i) cung cấp cho chúng tôi tất cả hoặc một số Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, ii) những cá nhân, tổ chức mà chúng tôi có thể thu thập hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân, iii) xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho tất cả hoặc một số Mục đích, hoặc, iv) nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, điều đó có thể gây ra những hậu quả không mong muốn cho bạn chẳng hạn như chúng tôi không thể cung cấp cho bạn tất cả hoặc một số sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi hoặc theo các tiêu chuẩn mà chúng tôi đã hứa hoặc bạn có thể đã yêu cầu, bao gồm cả việc đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm.

 

Bên nhận dữ liệu

 

Những cá nhân, tổ chức chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân, tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp cho bạn

Tùy thuộc luật hiện hành, chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho người khác cho một hoặc nhiều Mục đích nêu trên. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được cung cấp cho:

 • Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual: các công ty liên kết của chúng tôi; nhân viên/nhà thầu liên kết với chúng tôi; công ty tái bảo hiểm; công ty điều tra yêu cầu bồi thường; trung gian; Hiệp hội ngành; các công ty tổng hợp thông tin khiếu nại và thẩm định cho ngành bảo hiểm; công ty phòng chống gian lận; các công ty bảo hiểm (dù trực tiếp hay thông qua phòng chống gian lận hoặc những người khác có tên ở đây); cơ sở dữ liệu hoặc cơ quan đăng ký (và công ty vận hành) được sử dụng bởi ngành bảo hiểm; giám định viên; những cá nhân, tổ chức khác thực hiện kinh doanh liên quan đến bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm
 • Nhà cung cấp dịch vụ: các đại lý; chuyên gia tư vấn; nhà thầu phụ; ngân hàng; các bên thứ ba cung cấp dịch vụ quản lý, viễn thông, máy tính, thanh toán, ngân hàng, tài chính hoặc các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động và/hoặc kinh doanh của chúng tôi; nhân viên kế toán; kiểm toán viên; cố vấn pháp lý và những bên tư vấn khác; trung tâm dịch vụ khách hàng; bên cung cấp hoạt động nghiên cứu và phân tích; các bên cung cấp bên thứ ba khác hỗ trợ trong các hoạt động liên quan
 • Những cá nhân/tổ chức khác: các chuyên gia chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; điều tra viên; phòng khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; cảnh sát; tòa án; các công ty hỗ trợ khẩn cấp; mạng lưới cơ sở y tế; khảo sát viên, chuyên gia; thợ sửa chữa; tổ chức tín dụng; tổ chức thu hồi nợ; những người có lợi ích hợp pháp trong hợp đồng bảo hiểm của bạn, vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của bạn và/hoặc các sản phẩm/dịch vụ mà bạn mua với chúng tôi; những trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển giao, chuyển nhượng hoặc định đoạt tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần của chúng tôi (bao gồm cả liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc thủ tục tương tự nào); bên cung cấp dịch vụ tiếp thị (nếu có sự đồng ý của bạn); đại diện của bạn hoặc những người mà bạn đã đồng ý
 • Theo luật: những cá nhân/tổ chức mà chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ theo luật hiện hành hoặc cho các mục đích liên quan đến bất kỳ bộ luật, quy định, quy tắc hoặc hướng dẫn nào do Chính phủ, cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ban hành mà chúng tôi hoặc bất kỳ Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual phải thực hiện tuân thủ hoặc theo lệnh của tòa án
 • An toàn thông tin và lưu trữ: các trung tâm dữ liệu, máy chủ của chúng tôi và Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual nơi chúng tôi sẽ kiểm soát việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Theo luật hiện hành, các trung tâm/máy chủ dữ liệu đó có thể ở Việt Nam hoặc các quốc gia khác do Bảo hiểm Liberty xác định tùy từng thời điểm; nhà cung cấp hệ thống công nghệ thông tin, quản lý, hỗ trợ, bảo mật; bên xử lý dữ liệu; bên cung cấp điện toán đám mây; các công ty duy trì, xem xét, phát triển hệ thống, quy trình và cơ sở hạ tầng của chúng tôi bao gồm thử nghiệm hoặc nâng cấp mạng máy tính, bảo mật, phần mềm, bảo vệ dữ liệu của chúng tôi

 

 

Thời hạn và Bảo mật

Chúng tôi có các chính sách và thủ tục hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi và thực hiện tất cả các bước khả thi để đảm bảo tính bảo mật của Dữ Liệu Cá Nhân để tránh truy cập trái phép, vô tình, xóa, lạm dụng, thay thế, phá hủy hoặc các hậu quả không mong muốn khác. Dù rằng chúng tôi đã nỗ lực tốt nhất để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, việc bảo vệ không thể được đảm bảo tuyệt đối trước mọi mối đe dọa. Trong khả năng tốt nhất của chúng tôi, quyền truy cập chỉ giới hạn ở những Bên nhận dữ liệu đã nêu ở trên cho bất kỳ Mục đích nào ở trên và những cá nhân/tổ chức có quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân được yêu cầu duy trì tính bảo mật và tuân thủ các tiêu chuẩn như được nêu trong Thông báo Bảo mật này.

 

Chúng tôi cũng nỗ lực hết sức để chỉ giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân trong thời gian cần thiết cho bất kỳ Mục đích nào ở trên hoặc cho đến khi chúng tôi được bạn yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (xem “Quyền & Nghĩa vụ của Bạn” bên dưới).

 

Tiếp thị Trực tiếp

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp tùy từng thời điểm, như gửi cho bạn qua đường bưu điện và/hoặc thư điện tử:

 • các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và/hoặc giảm giá mới nhất và/hoặc theo mùa
 • các ưu đãi khi gia hạn hợp đồng bảo hiểm và/hoặc mua mới, cập nhật, bản tin hoặc thông tin liên quan
 • các chương trình tiếp thị, quảng cáo được cá nhân hóa và/hoặc thông tin liên lạc có liên quan

mà chúng tôi cho là có thể mang lại lợi ích cho bạn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hiện tại của bạn hoặc một số sản phẩm/dịch vụ có thể được cung cấp bởi chúng tôi, một trong Nhóm Các Công Ty Của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

 

Chúng tôi chỉ gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị như được mô tả ở trên khi bạn tự nguyện và đồng ý rõ ràng trước đó. Bạn có thể, bất cứ lúc nào, rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho tiếp thị trực tiếp bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký (nếu có) trong các tài liệu đó hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi, gửi thư chuyển phát, qua thư điện tử và/hoặc gọi điện.

 

Trẻ em

Những người dưới 16 tuổi (“Trẻ em”) sẽ không chuyển Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bố mẹ/người giám hộ của họ. Chúng tôi không cố ý yêu cầu hoặc thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ Trẻ em.

 

Trong một số trường hợp, việc thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Trẻ em nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, ví dụ như điền vào các ứng dụng trực tuyến mà Trẻ em có thể truy cập mà không có sự giám sát, kiểm soát hoặc đồng hành của người lớn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ hỏi liệu Trẻ em đó có cung cấp sự đồng ý của chính mình và sự đồng ý của bố mẹ/người giám hộ đối với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Trẻ em hay không.

 

 

 

Cách bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

Quyền và nghĩa vụ của bạn

Theo quy định pháp luật hiện hành, bạn có các quyền dưới đây đối với Dữ Liệu Cá Nhân của mình:

 1. Quyền được biết: được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
 2. Quyền đồng ý: được đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
 3. Quyền truy cập: truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
 4. Quyền rút lại sự đồng ý: rút lại sự đồng ý xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
 5. Quyền xóa dữ liệu: xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
 6. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
 7. Quyền cung cấp dữ liệu: yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
 8. Quyền phản đối xử lý dữ liệu: phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị
 9. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật hiện hành
 10. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn
 11. Quyền tự bảo vệ: bảo vệ bản thân và Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành

 

Ngoài ra, bạn có các nghĩa vụ dưới đây đối với Dữ Liệu Cá Nhân của mình:

 1. tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chính bạn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, tôn trọng và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác
 2. cung cấp đầy đủ và chính xác Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sau khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân
 3. tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần thực hiện các quyền trên của mình, bạn có thể liên hệ:

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty, Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Thông báo Bảo mật này có thể được sửa đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Thông báo này theo định kỳ để được cập nhật thông tin về cách chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.
Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Thông báo này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

Lần cập nhật gần nhất: 23/06/2023