Claim for Personal Accident

Quy trình bồi thường Bảo hiểm tai nạn Con người

Quy trình bồi thường Bảo hiểm tai nạn Con người

Mỗi yêu cầu bồi thường là khác nhau, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn thông qua yêu cầu của bạn:

Bước 1

Thông báo tổn thất

 • Thông báo bằng văn bản cho Liberty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đầu tiên điều trị của sự kiện bảo hiểm

 • Việc không thông báo cho sự kiện được bảo hiểm với thời hạn theo yêu cầu sẽ dẫn đến hình phạt trên tỷ lệ phần trăm1 của tổng giá trị yêu cầu bồi thường

 • Thông báo tổn thất sau 91 ngày đến 180 ngày: 10%

 • Thông báo tổn thất sau 181 ngày đến 270 ngày: 20%

 • Thông báo tổn thất sau 271 ngày đến 365 ngày: 30%

1Tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị yêu cầu bồi thường

envelope
Bước 2

Nộp yêu cầu bồi thường

 • Điền vào mẫu đơn yêu cầu bồi thường và gửi tất cả các tài liệu liên quan2 đến Phòng Yêu cầu Bồi thường Liberty tại tầng 18th, Vincom Office 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Mẫu giấy yêu cầu bồi thường được điền đầy đủ và có chữ ký của Người yêu cầu (Người được Bảo hiểm/ người thừa kế hợp pháp/ người được ủy quyền của Người được Bảo hiểm) 

 • Bản Gốc của bệnh án  

 • Các báo cáo y khoa 

 • Kết quả xét nghiệm, chụp chiếu, sinh thiết, tế bào học, mô bệnh học

 • Giấy chứng nhận phẫu thuật, xạ trị, hóa trị

 • Đơn thuốc - Hóa đơn và biên nhận

 • Giấy chứng tử và Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp phải có công chứng (trong trường hợp tử vong) 

Tài liệu bắt buộc

checklist
Bước 3

Bồi thường

 • Sau khi nhận được bộ tài liệu hoàn chỉnh, yêu cầu bồi thường sẽ được xử lý trong vòng tối đa 15 ngày làm việc với đầy đủ chứng từ được yêu cầu theo quy tắc bảo hiểm

 • Mọi yêu cầu bồi thường chi phí thực tế phát sinh của Người được bảo hiểm sẽ được hoàn trả bằng Việt Nam Đồng theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam

 • Trong trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ nhận bồi thường cho Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi, người nhận phải cung cấp các giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa mình và Người được bảo hiểm như: bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh; hoặc các tài liệu khác tuân theo các quy định hiện hành của pháp luật

reimbursement