Quy Trình Bồi Thường BH Sức Khỏe - BH Du lịch | Liberty VN
Liberty_internalbanner_claim_travelinsurance.jpg


 


 

                                 Quy trình bồi thường
                                 Liberty TravelCare

 
Để được Hỗ trợ Y tế Khẩn cấp Toàn cầu (APRIL International Care)
Hãy gọi (84-28) 7300-2312
Để được hỗ trợ hoặc bồi thường bởi Bảo hiểm Liberty
 Hãy gọi *1122 hoặc 1800-599-998
 
TÀI LIỆU CẦN THIẾT CHO CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
       
Quý khách vui lòng điền đầy đủ các chi tiết trong Đơn yêu cầu bồi thường, ký tên và gửi cho Bảo hiểm Liberty bằng thư bảo đảm, cùng với các chứng từ sau:
  1. Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản chính
  2. Bản sao hộ chiếu (trang thông tin của khách hàng và trang có dấu mộc của cục hải quan thể hiện ngày đi và ngày về VN)
  3. Bản sao vé máy bay/ thẻ lên máy bay
  4. Chứng từ chứng minh độ dài của chuyến đi (nếu hợp đồng bảo hiểm của Quý khách là hợp đồng mua theo năm)
  5. Bằng chứng tổn thất theo quy định cụ thể trong Phần 2 dưới đây

Nơi nhận:

               Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty - Phòng Bồi Thường
                                 Tầng 18, Tòa nhà Vincom
               45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 

   HỒ SƠ BỔ SUN​G

 
 
 
 
 
TAI NẠN CHẾT NGƯỜI ​
 
        
THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN
 
 
CHI PHÍ Y TẾ VÀ ĐIỀU TRỊ
 
 
CHI PHÍ Y TẾ PHÁT SINH KHI TRỞ VỀ VIỆT NAM
 
 
QUYỀN LỢI NẰM VIỆN
 
 
THĂM BỆNH Ở NƯỚC NGOÀI
 
               
CHI PHÍ ĂN Ở BỔ SUNG
 
 
HỦY/ HOÃN CHUYẾN ĐI
 
               
RÚT NGẮN CHUYẾN ĐI
 
 
MẤT HOẶC THIỆT HẠI HÀNH LÝ VÀ TÀI SẢN CÁ NHÂN
 
               
HÀNH LÝ ĐẾN CHẬM
 
 
MẤT TIỀN MẶT & MẤT CHỨNG TỪ DU LỊCH
 
               
CHUYẾN ĐI BỊ TRÌ HOÃN
 
 
LỠ CHUYẾN NỐI
 
               
KHÔNG TẶC/ CƯỚP MÁY BAY
 
 
BẢO HIỂM MỨC MIỄN THƯỜNG CHO PHƯƠNG TIỆN ĐI THUÊ
 
               
TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN
 

LƯU Ý QUAN TRỌNG

     
  1. Quý khách ​​cần thông báo tổn thất cho công ty bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ khi phát sinh sự cố có thể dẫn đến khiếu nại. Có thể thông báo tổn thất bằng điện thoại, email, thư hoặc fax​.
  2.  
  3. Quý khách nên đọc kỹ toàn bộ nội dung hợp đồng bảo hiểm. Bản hướng dẫn này không thay thế các điều kiện & điều khoản của hợp đồng bảo hiểm và chỉ được dùng để tham khảo các chứng từ cần cung cấp khi yêu cầu bồi thường. Quy định về các chứng từ yêu cầu bồi thường có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể.​​​​​​