Số tiền bảo hiểm là yếu tố quan trọng khi bạn đang xem xét mua bảo hiểm. Hãy cùng tìm hiểu về định nghĩa và các phân loại cơ bản để có cái nhìn tổng quát hơn về bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm là gì? [Cập Nhật 2023]

Số tiền bảo hiểm là yếu tố quan trọng khi bạn đang xem xét mua bảo hiểm. Hãy cùng tìm hiểu về định nghĩa và các phân loại cơ bản để có cái nhìn tổng quát hơn về bảo hiểm.
Đăng ngày
30/10/2023

Trong quá trình nghiên cứu việc mua bảo hiểm, nhiều thuật ngữ có thể gây hiểu lầm nếu không được giải thích rõ ràng. Trong số những khái niệm này, số tiền bảo hiểm là một trong những điểm đáng chú ý. Hãy cùng Liberty tìm hiểu khái niệm số tiền bảo hiểm là gì, cách xác định và phân loại bảo hiểm trong bài viết dưới đây.

 

Số tiền bảo hiểm là gì?

 

Số tiền bảo hiểm (STBH) là khoản tiền được xác định trong hợp đồng bảo hiểm thể hiện giới hạn trách nhiệm của người bảo hiểm. Tức là, trong bất kỳ trường hợp rủi ro nào xảy ra, số tiền bồi thường cao nhất của người bảo hiểm phải chi trả cũng chỉ ngang bằng với số tiền bảo hiểm được ghi nhận trong hợp đồng. 

 

STBH trong bảo hiểm con người

 

Số tiền bảo hiểm hoặc phương thức xác định số tiền bảo hiểm được bên mua bảo hiểm và người bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra tác động đến người được bảo hiểm, người bảo hiểm cần thanh toán một khoản tiền trợ cấp được ghi rõ trên hợp đồng bảo hiểm. Khoản trợ cấp này có thể được thanh toán cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng, tùy vào từng loại hình bảo hiểm và mục đích ký kết hợp đồng bảo hiểm của người tham gia.

 

Đối tượng bảo hiểm là sinh mạng, sức khỏe, khả năng hoạt động của con người nên không thể xác định được giá trị để tính tiền bảo hiểm. Vì vậy, số tiền bảo hiểm của từng hợp đồng do bên bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm thỏa thuận trước trong hợp đồng. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên bảo hiểm căn cứ vào mức tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng để trả tiền bảo hiểm mà không căn cứ vào tổn hại thực tế. Trong trường hợp tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm con người thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo từng hợp đồng.

 

Trong bảo hiểm tai nạn con người: Người bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 

Trong bảo hiểm sức khỏe con người: Người bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 

Số tiền bảo hiểm là gì

 

STBH trong bảo hiểm tài sản 

 

Theo Điều 45 luật kinh doanh bảo hiểm 2022, số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm cho tài sản và thiệt hại trên cơ sở yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

 

Trong bảo hiểm tài sản, số tiền bảo hiểm được xác định dựa trên giá trị của tài sản được bảo hiểm và có 3 trường hợp: 

  • Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị: là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm không được cố ý giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.
  • Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị: là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm không được cố ý giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.
  • Hợp đồng bảo hiểm trùng: là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm không được cố ý giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.

 

Giá trị của tài sản được xác định bằng giá thị trường tại thời điểm kí kết hợp đồng. Trên thực tế, hầu hết mọi người tham gia bảo hiểm tài sản đều mua bảo hiểm dưới hoặc ngang giá trị.

 

Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu khái niệm số tiền bảo hiểm là gì và cách xác định nó trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm con người. 

 

Phân loại số tiền bảo hiểm 

 

Trước khi ký hợp đồng bảo hiểm, người tham gia có thể lựa chọn số tiền bảo hiểm phù hợp để đóng phí. Hiện nay, có 3 loại số tiền bảo hiểm:

  • Số tiền bảo hiểm gốc: Đây là số tiền bảo hiểm được ghi nhận vào thời điểm hợp đồng có hiệu lực.
  • Số tiền bảo hiểm tăng thêm: Số tiền bảo hiểm được điều chỉnh theo hướng tăng lên từ chính số tiền bảo hiểm gốc vào thời điểm đã được xác định của mỗi năm, và số tiền bảo hiểm tăng thêm được tính từ năm thứ hai trở đi của hợp đồng. Tỷ lệ tăng lên của số tiền bảo hiểm được xác định dựa trên thỏa thuận giữa người tham gia bảo hiểm và người bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) sao cho phù hợp với quy định của doanh nghiệp bảo hiểm đã được bộ Tài chính phê duyệt. 
  • Số tiền bảo hiểm giảm: Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm muốn điều chỉnh mức phí bảo hiểm đã thỏa thuận trước đó xuống mức thấp hơn, thì số tiền bảo hiểm cũng sẽ giảm đi tương ứng.

 

Mối quan hệ giữa số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm 

 

Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm có mối quan hệ chặt chẽ và tỷ lệ thuận với nhau, thể hiện rõ qua công thức:

Phí bảo hiểm = tỷ lệ phí x số tiền bảo hiểm

Trong đó: Tỷ lệ phí được công ty bảo hiểm tính toán khác nhau cho mỗi nhóm đối tượng ứng với từng sản phẩm bảo hiểm độc lập.

 

Ví dụ: Tỷ lệ phí bảo hiểm cho Khách hàng A 30 tuổi tham gia sản phẩm B của công ty bảo hiểm C với số tiền bảo hiểm 500 triệu là 0,026 thì Phí bảo hiểm được tính = 0,026 x 500.000.000 = 13.000.000đ

 

Công thức trên cho chúng ta thấy phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm có mối quan hệ mật thiết và chặt chẽ với nhau. Nếu số tiền bảo hiểm tăng thì phí bảo hiểm cao và ngược lại.

 

Như vậy, việc hiểu rõ mối quan hệ giữa số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm sẽ giúp khách hàng hoạch định tài chính tốt hơn bằng cách tham gia một gói bảo hiểm phù hợp với điều kiện tài chính và nhu cầu của mình.

 

Kết luận

Sau khi xem xét số tiền bảo hiểm là gì, cách xác định, cách phân loại và mối quan hệ của nó với phí bảo hiểm, có thể rút ra một số lưu ý quan trọng cho mọi người khi mua bảo hiểm đó là: 

  • Cần đọc kĩ số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bởi vì số tiền đó thể hiện giới hạn trách nhiệm bồi thường của người bảo hiểm cũng như quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. 
  • Cần lưu ý khi lựa chọn số tiền bảo hiểm gốc, số tiền bảo hiểm tăng hoặc giảm mà doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến phí đóng bảo hiểm sau này. 

Vừa rồi, bạn đọc đã cùng Liberty tìm hiểu về khái niệm số tiền bảo hiểm là gì? Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích đến những người đã, đang và chuẩn bị tham gia một loại bảo hiểm.