Tìm hiểu đối tượng bảo hiểm là gì? Xác định đối tượng bảo hiểm trong một số loại hợp đồng bảo hiểm phổ biến

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM LÀ GÌ? KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ Ý NGHĨA

Tìm hiểu đối tượng bảo hiểm là gì? Xác định đối tượng bảo hiểm trong một số loại hợp đồng bảo hiểm phổ biến
Đăng ngày
29/02/2024

Đối tượng bảo hiểm là gì? Nhiều người mua bảo hiểm vẫn còn cảm thấy mơ hồ đối với khái niệm này trong cuộc hành trình bảo vệ tài sản và tương lai của chính mình. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Liberty giải mã khái niệm đối tượng bảo hiểm để giúp bạn tự tin hơn trong việc quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính của mình.

 

Đối tượng bảo hiểm là gì? 

 

Đối tượng bảo hiểm là những thực thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ rủi ro và được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

 

Đối tượng bảo hiểm có thể bao gồm nhiều loại hạng mục, bao gồm tài sản hữu hình như ô tô, nhà cửa hoặc doanh nghiệp cũng như các lợi ích vô hình như trách nhiệm pháp lý, sức khỏe hoặc tính mạng.

 

Xác định đối tượng bảo hiểm trong các loại hợp đồng bảo hiểm 

 

doi-tuong-bao-hiem-la-gi-hinh1

 

Tham khảo bảng dưới đây về đối tượng bảo hiểm trong một số loại hợp đồng bảo hiểm phổ biến hiện nay:

 

Loại bảo hiểm  

Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ

Là tuổi thọ, tính mạng con người

Bảo hiểm sức khỏe

Là sức khoẻ con người

Bảo hiểm tài sản

Là các tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự

Bảo hiểm thiệt hại

Là bất kỳ lợi ích kinh tế hoặc nghĩa vụ thực hiện hợp đồng hoặc nghĩa vụ theo pháp luật mà người được bảo hiểm phải gánh chịu khi xảy ra tổn thất

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.

 

Đối tượng bảo hiểm trong các hợp đồng bảo nhân thọ: là tuổi thọ, tính mạng và sức khỏe của con người. Thông thường khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ tuổi thọ, tính mạng và sức khỏe cho 3 nhóm đối tượng bao gồm người là kinh tế trụ cột của gia đình, trẻ em và người cao tuổi. Mua bảo hiểm nhân thọ cho 3 nhóm đối tượng này để đảm bảo thu nhập gia đình, tương lai con cái, và cung cấp an tâm cho người cao tuổi trong cuộc sống và sức khỏe.

 

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm tài sản: là tài sản, bao gồm tài sản vật chất, tiền bạc, giấy tờ quan trọng và các quyền tài sản. Khi tài sản gặp tổn thất, công ty bảo hiểm sẽ đền bù theo hợp đồng.

 

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự: là trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người được bảo hiểm phát sinh theo quy định về trách nhiệm dân sự của luật pháp. Điều này bao gồm việc bồi thường thiệt hại về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, cũng như bù đắp tổn thất về tinh thần bằng cách bồi thường một khoản tiền cho người bị thiệt hại.

 

Ý nghĩa của đối tượng bảo hiểm 

 

doi-tuong-bao-hiem-la-gi-hinh2

 

Xác định đúng đối tượng bảo hiểm có vai trò quan trọng đối với cả người mua và người cung cấp dịch vụ bảo hiểm:

 

Giúp xác định quyền lợi bảo hiểm 

Đối tượng bảo hiểm giúp xác định quyền lợi bảo hiểm, đây là một yếu tố thiết yếu của bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào. Nó đảm bảo rằng người mua bảo hiểm có quyền lợi về lợi ích pháp lý hoặc tài chính thực sự trong việc bảo vệ đối tượng hoặc lợi ích được bảo hiểm. Nếu không có quyền lợi được bảo hiểm, các hợp đồng bảo hiểm sẽ thiếu tính hợp pháp và có thể dẫn đến các gian lận khi yêu cầu bồi thường.

 

Đánh giá rủi ro và xác định phí bảo hiểm 

Đối tượng đóng vai trò then chốt trong việc đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như giá trị, tình trạng, vị trí và cách sử dụng đối tượng bảo hiểm để xác định khả năng xảy ra các yêu cầu bồi thường tiềm ẩn. Đánh giá này giúp thiết lập phí bảo hiểm phù hợp khi có rủi ro liên quan. Ví dụ, bảo hiểm một tài sản có giá trị cao ở khu vực dễ xảy ra thiên tai thường dẫn đến phí bảo hiểm cao hơn.

 

Chỉ định phạm vi bảo hiểm và loại trừ 

Đối tượng bảo hiểm cũng ảnh hưởng đến phạm vi bảo hiểm và loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm nêu ra những rủi ro cụ thể được bảo hiểm trong chính sách và những rủi ro này liên quan trực tiếp đến đối tượng bảo hiểm. Ví dụ: hợp đồng bảo hiểm ô tô có thể bao gồm các thiệt hại do tai nạn, trộm cắp hoặc phá hoại, đồng thời loại trừ thiệt hại do hành động cố ý gây ra. Bằng cách xác định rõ ràng đối tượng, doanh nghiệp bảo hiểm có thể điều chỉnh chính sách để giải quyết các rủi ro cụ thể và cung cấp bảo vệ đầy đủ.

 

Giải quyết yêu cầu bồi thường 

Trong trường hợp xảy ra tổn thất được bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm được coi là cơ sở để khởi tạo và giải quyết yêu cầu bồi thường. Bên được bảo hiểm phải chứng minh rằng tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với đối tượng được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm. Người điều chỉnh yêu cầu bồi thường đánh giá thiệt hại và xác minh mối liên hệ của nó với vấn đề, đảm bảo rằng yêu cầu bồi thường hợp lệ và phù hợp với các điều khoản và điều kiện của chính sách. Nhận dạng rõ ràng và tài liệu về vấn đề này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình yêu cầu bồi thường diễn ra suôn sẻ hơn.

 

Trên hành trình tìm hiểu về bảo hiểm, chúng ta đã khám phá khái niệm "Đối tượng bảo hiểm là gì?" Đối tượng bảo hiểm không chỉ đơn giản là người mua bảo hiểm, mà còn là trách nhiệm, tài sản và rủi ro mà chúng ta muốn bảo vệ. Việc hiểu rõ đối tượng bảo hiểm giúp chúng ta lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp và đảm bảo an toàn tài chính trong cuộc sống.