đại lý bảo hiểm là gì hình cover

Đại lý bảo hiểm là gì? 5 điều cần biết về đại lý bảo hiểm

Tìm hiểu khái niệm đại lý bảo hiểm là gì, hoa hồng của đại lý bảo hiểm. Nắm rõ vai trò hoạt động của các đại lý bảo hiểm tại Việt Nam.
Đăng ngày
21/11/2023

Từ "đại lý bảo hiểm" có vẻ rất quen thuộc, nhưng ít người thực sự hiểu rõ về nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá định nghĩa đại lý bảo hiểm là gì.  Với những thông tin thú vị sắp được chia sẻ dưới đây, hy vọng bạn đọc sẽ có những hiểu biết nhất định về chủ thể bảo hiểm này.

 

Đại lý bảo hiểm là gì? 

 

Theo Điều 124, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022:

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

 

Điều kiện để cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm bao gồm:

 • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp theo quy định tại Điều 130 của Luật Kinh Doanh bảo hiểm (2022)

 

Điều kiện để tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm bao gồm

 • Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
 • Đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đáp ứng các điều kiện quy định điều kiện để cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm
 •  
dai-ly-bao-hiem-hinh1

 

5 Điều cần biết về đại lý bảo hiểm (ĐLBH)

 

Thứ nhất, hoạt động của đại lý bảo hiểm

 

Hoạt động của đại lý bảo hiểm theo Khoản 5, Điều 4, Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 bao gồm

 

 • Tư vấn sản phẩm bảo hiểm.
 • Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm.
 • Chào bán sản phẩm bảo hiểm.
 • Thu xếp việc giao kí kết hợp đồng bảo hiểm.
 • Thu phí bảo hiểm.
 • Thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

 

Từ khái niệm đại lý bảo hiểm là gì, và các quy định về hoạt động của đại lý bảo hiểm có thể hiểu bản chất của ĐLBH là chủ thể trung gian thực hiện một số hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi ủy quyền và hưởng hoa hồng. Và hoạt động chủ yếu của ĐLBH là giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

 

Thứ hai, hoa hồng của đại lý bảo hiểm

 

Mức chi trả hoa hồng cho đại lý bảo hiểm, thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm được nêu rõ hợp đồng đại lý bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô trong hoạt động đại lý bảo hiểm quyết định, và mức chi trả này không vượt quá tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, được quy định tại Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

 

Trong đó, tỷ lệ hoa hồng tối đa mà các đại lý bảo hiểm có thể nhận được như sau:

 

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Tỷ lệ hoa hồng  tối đa (%)

I

BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN

 

1

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

5

2

Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không

10

3

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển

5

4

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (trừ tàu biển)

15

5

Bảo hiểm trách nhiệm

5

6

Bảo hiểm hàng không

0,5

7

Bảo hiểm vật chất xe cơ giới

10

8

Bảo hiểm cháy, nổ tự nguyện

10

9

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

10

10

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

10

11

Bảo hiểm nông nghiệp

20

12

Bảo hiểm bảo lãnh

10

II

BẢO HIỂM BẮT BUỘC

 

1

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô

5

2

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy

20

3

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật

5

4

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

5

5

Bảo hiểm cháy, nổ

5

6

Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

5

7

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

5

8

Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường

5

 

 

Đối với bảo hiểm nhân thọ, tỷ lệ hoa hồng tối đa được quy định như sau:

Nghiệp vụ bảo hiểm

Tỷ lệ hoa hồng tối đa (%)

Phương thức nộp phí định kỳ

Phương thức nộp phí 1 lần

Năm hợp đồng thứ nhất

Năm hợp đồng thứ hai

Các năm hợp đồng tiếp theo

1. Bảo hiểm tử kỳ

40

20

15

15

2. Bảo hiểm sinh kỳ

- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống

- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

 

15

 

20

 

10

 

10

 

5

 

5

 

5

 

5

3. Bảo hiểm hỗn hợp:

- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống

- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm

 

25

 

40

 

7

 

10

 

5

 

10

 

5

 

7

4. Bảo hiểm trọn đời

30

20

15

10

5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ

25

10

7

7

 

Thứ ba, quyền của đại lý bảo hiểm

Một đại lý bảo hiểm sẽ có những quyền sau đây theo quy định của Luật kinh doanh

 • Được lựa chọn và giao kết hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm
 • Được cung cấp thông tin và điều kiện cần thiết để thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm
 • Được hưởng hoa hồng và thưởng đại lý bảo hiểm, thưởng, nhận hỗ trợ và các quyền lợi khác theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm
 • Được phép yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm2
 •  
đại lý bảo hiểm là gì hình 2

 

Thứ tư, nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm

 • Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
 • Tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm; cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm một đầy đủ chính xác
 • Không được tự ý kê khai thông tin của bên mua bảo hiểm nếu chưa được sự đồng ý.
 • Tham dự các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức do doanh nghiệp bảo hiểm
 • Chịu sự giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm
 •  trong trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm thì đại lý bảo hiểm sẽ phải bồi hoàn lại cho doanh nghiệp bảo hiểm
 • Giữ bí mật thông tin khách hàng