Bảo hiểm Liberty thay đổi Tổng Giám đốc

Bảo hiểm Liberty công bố thay đổi Tổng Giám đốc

Đăng ngày
Thứ Hai, 09/10/2023 - 14:12

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty thông báo thay đổi Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, Bộ Tài chính đã ký Công văn số 10413/BTC-QLBH chấp thuận bà Trần Thị Tố Nga làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty, thay thế cho ông Ariff Chan Kok Cheong kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2023.

 

Tổng Giám đốc kiêm GĐ Kinh doanh, BH Liberty