Bảo Hiểm Sức Khỏe Phổ Thông | Liberty HealthCare Việt Nam
Liberty_internalbanner_personal_standard_healthinsurance.jpg

Bảo hiểm​

Sức​ khỏe​ T​​iêu chuẩn

Đơn giản hơn. Chăm sóc tối đa hơn.​


 

 ​​​​​

MediCare.jpg Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare được thiết kế đặc biệt cho thị trường Việt Nam với nhiều quyền lợi.       


Chính sách ưu đãi cho nhóm và gia đình cùng các quyền l​ợi bảo hiểm tự chọn đảm bảo phù hợp với nhu cầu của bạn.

  • Bảo hiểm cho cả bệnh tật và tai nạn
  • Không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện
  • Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, cấy ghép bộ phận, y tá chăm sóc tại nhà, điều trị trong ngày, cứu hộ và vận chuyển y tế khẩn cấp trong nước
  • Không áp dụng thời gian chờ cho các bệnh đặc biệt
  • Không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí cho mỗi lần khám
  • Thích hợp nhất với các hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Nhân viên doanh nghiệp có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp từ Bảo hiểm Liberty giúp giảm bớt áp lực hành chính cho phòng Nhân sự
  • Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng
  • Dịch vụ khách hàng 24/7 hotline.png

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch. Xem chi tiết

TÌM BỆNH VIỆN/ PHÒNG KHÁM

# 

Sử dụng bản đồ để tìm bệnh viện/ phòng khám MediCare gần nhất. Tìm kiếm