Bảo Hiểm Nhà Cửa | Liberty HomeCare Việt Nam
Liberty_internalbanner_personal_homeinsurance.jpg

Bảo hiểm Nhà cửa

ĐỂ NGÔI NHÀ MÃI LÀ TỔ ẤM

Gọi ngay nhận ưu đãi 1800 599 998

 ​

Homecare-01.jpg Bảo hiểm Nhà cửa Liberty HomeCare bảo vệ toàn diện đối với rủi ro nhà cửa và tài sản bị mất mát hoặc hư hại do hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, đồng thời bảo hiểm trách nhiệm công cộng và tai nạn cá nhân cho thành viên trong gia đình.

THIỆT HẠI VẬT CHẤT

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Ngôi nhà và Tài sản bên trong với 3 chương trình bảo hiểm chính: Cơ bản, Nâng cao và Toàn diện được thiết kế linh hoạt để dễ dàng lựa chọn:

Chương trình bảo hiểm
​Cơ bản
​Nâng cao & toàn diện
​Rủi ro được bảo hiểm
 • Cháy
 • Nổ​
 • Cháy
 • Nổ
 • Sét đánh
 • Bạo động, Đình công, Công nhân bế xưởng, Hành động ác ý
 • Động đất, Núi lửa phun, Giông lốc, Gió xoáy, Bão và Lụt
 • Tràn nước từ bể chứa, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
 • Rò rỉ từ hệ thống vòi phun tự động
 • Thiệt hại do va chạm với máy bay, xe cơ giới và động vật
 • Trộm cắp có chủ ý​


CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM KHÔNG TÍNH PHÍ:

 • Chi phí phát sinh thêm cho chỗ ở tạm thời khi có tổn thất, 10% Số tiền Bảo hiểm với thời hạn tổng cộng tối đa 6 tháng
 • Bồi thường tử vong cho người được bảo hiểm
 • Chi phí chữa cháy
 • Phí trả cho Kiến trúc sư, Giám sát viên và Kỹ sư Tư vấn khi tính toán tổn thất
 • Dọn dẹp hiện trường sau tổn thất
 • Chi phí Bảo vệ Tạm thời khi có tổn thất

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Thanh toán các số tiền mà Người Được Bảo Hiểm và bất kỳ thành viên nào trong gia đình Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba đối với:

(a) tử vong hoặc thương tật thân thể đối với bất kỳ người nào

(b) tổn thất, phá hủy hoặc thiệt hại xảy ra đối với tài sản

phát sinh từ một sự cố xảy ra tại hoặc gần Địa Điểm bảo Hiểm trong thời hạn bảo hiểm và phát sinh từ quyền sở hữu hoặc sử dụng Ngôi nhà.

TAI NẠN CÁ NHÂN TRONG GIA ĐÌNH

Bồi thường cho trường hợp các thành viên trong gia đình thường trú cùng với chủ hợp đồng tại địa điểm bảo hiểm (tuổi từ 5 đến 65 tuổi) bị tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn tại bất cứ nơi đâu trong giới hạn địa lý do tai nạn, và thanh toán chi phí y tế đến 10% số tiền bảo hiểm chính cho mỗi người.

Tiếp tục mua bảo hiểm​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG​

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch.Xem chi tiết