Quyền lợi bảo hiểm chính

1

Phí Bảo hiểm hàng năm khiêm tốn: 60.500 VNĐ/xe 55cc trở xuống, 66.000 VNĐ/xe trên 55cc

2

Quyền lợi bảo hiểm cao đến 150 triệu đồng

3

Dễ dàng mua bảo hiểm trực tuyến

4

Nhận ngay giấy chứng nhận điện tử ngay khi hoàn tất giao dịch trực tuyến

5

Quy trình bồi thường minh bạch, nhanh chóng

Bằng cách nhấp vào nút gửi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật của Liberty

Quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Đa dạng gói bảo hiểm, nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp cho tất cả nhu cầu bảo hiểm của khách hàng

Người được bảo hiểm
  • Chủ xe tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  • Chủ xe (tổ chức, cá nhân) là chủ sở hữu xe hoặc được chủ sở hữu xe ủy quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp, điều khiển xe
Phạm vi bảo hiểm
  • Thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra
  • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách tai nạn do xe cơ giới gây ra
Hạn mức trách nhiệm
  • Về người: tối đa 150.000.000 VNĐ/người/vụ tai nạn
  • Về tài sản: tối đa 50.000.000 VNĐ/người/vụ tai nạn