cặp đôi bên cạnh xe hơi gặp tai nạn

Bảo hiểm Phi Nhân thọ là gì? Các loại bảo hiểm phi nhân thọ

Nó có thể được định nghĩa là bất kỳ bảo hiểm nào không liên quan đến bảo hiểm nhân thọ. Con người, trách nhiệm pháp lý và tài sản được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ.

Bảo hiểm ở Việt Nam có thể được chia thành nhân thọ và phi nhân thọ. Bảo hiểm phi nhân thọ thông thường rất phổ biến vì những chính sách này cung cấp bồi thường tài chính khi xảy ra tổn thất. Những tổn thất này có thể được gây ra do các sự cố khác nhau như tai nạn, bệnh tật, hỏa hoạn, rủi ro tự nhiên hoặc nhân tạo, v.v.

Hợp đồng Bảo hiểm Phi Nhân thọ là gì?

Những tổn thất phát sinh từ một sự kiện tài chính cụ thể được bồi thường cho người được bảo hiểm, được gọi là bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm tổng hợp, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thương vong là những tên gọi khác của bảo hiểm phi nhân thọ. Nó có thể được định nghĩa là bất kỳ bảo hiểm nào không liên quan đến bảo hiểm nhân thọ. Con người, trách nhiệm pháp lý và tài sản được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ.

Ví dụ về bảo hiểm phi nhân thọ:

Có một số ví dụ về các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ hoàn toàn biện minh cho ý nghĩa của thuật ngữ này. Các ví dụ về chính sách bảo hiểm chung là chính sách bảo hiểm nhà cửa, chính sách bảo hiểm xe máy, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm thiệt hại do hỏa hoạn, thiên tai, trộm cắp, bảo hiểm du lịch.

Sự khác biệt giữa Bảo hiểm Nhân thọ và Bảo hiểm Phi Nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọ cung cấp số tiền bảo hiểm một lần vào thời điểm đáo hạn hoặc trong trường hợp người mua bảo hiểm tử vong. Các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp sự bảo vệ tài chính cho một người đối với các vấn đề sức khỏe hoặc tổn thất do hư hỏng tài sản.

Các Đặc điểm & Quyền lợi Chính của Hợp đồng Bảo hiểm Phi Nhân thọ:

Các đặc điểm của chính sách phi nhân thọ bao gồm:

 • Số tiền quy định trong hợp đồng là số tiền bảo hiểm, trong thời hạn hợp đồng, tượng trưng cho trách nhiệm pháp lý tối đa của công ty bảo hiểm đối với các khiếu nại. Người bảo hiểm có thể quy định số tiền bảo hiểm hiện có.
 • Thời hạn hợp đồng của gói bảo hiểm phi nhân thọ thường ngắn, tức là một năm. Thời hạn có thể dài hơn tùy thuộc vào loại bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm của hợp đồng được thanh toán ngay trước khi công ty bảo hiểm ban hành hợp đồng. Khi công ty nhận được đơn đăng ký bảo hiểm, họ sẽ đánh giá rủi ro liên quan tùy thuộc vào loại bảo hiểm được yêu cầu. Ví dụ, theo bảo hiểm y tế, tuổi, tiền sử bệnh và tình trạng sức khỏe hiện tại của một người sẽ được tính đến trước khi hợp đồng bảo hiểm được ban hành.
 • Mọi yêu cầu bồi thường không hoàn toàn do công ty bảo hiểm chịu. Bên mua bảo hiểm cần phải trả một phần nhỏ, phần này được gọi là khoản khấu trừ.

Các lợi ích của hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ là:

 • Trong trường hợp có bảo hiểm y tế, trợ giúp tài chính được cung cấp vào thời điểm cấp cứu y tế.
 • Theo luật, việc mua hợp đồng bảo hiểm xe máy của bên thứ ba là bắt buộc. Nó có thể lo khoản bồi thường phải trả cho bên thứ ba trong trường hợp thiệt hại về tài sản hoặc tính mạng.
 • Bảo hiểm nhà ở bao gồm tài sản nhà ở của bên mua bảo hiểm trước nhiều sự cố không lường trước được, như hỏa hoạn, trộm cắp, thiên tai, bạo loạn, v.v.
 • Các chương trình bảo hiểm du lịch cũng cung cấp bảo hiểm cho người cao tuổi và trẻ em. Những điều này giúp giải quyết các vấn đề như mất hành lý, tai nạn, mất giấy tờ, v.v. ở nước ngoài.
 • Bảo hiểm thương mại mang lại lợi ích cho doanh nghiệp với các chính sách như bảo hiểm quyền lợi nhân viên, bảo hiểm chủ cửa hàng, bảo hiểm tài sản và hàng hải, v.v.

Tầm quan trọng của hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ:

Dưới đây là những lý do tại sao việc mua hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ lại quan trọng:

 • Bảo đảm tài chính tại thời điểm cần thiết là một trong những mặt lợi ích chính của việc mua hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Công ty bảo hiểm sẽ chịu chi phí của một trách nhiệm tài chính. Do đó, những rủi ro đó được chuyển giao cho công ty bảo hiểm từ bên mua bảo hiểm.
 • Yên tâm liên quan đến các cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra.

Các chính sách về phi nhân thọ có sẵn ở Liberty:

 • Bảo hiểm nhà ở
 • Bảo hiểm xe hơi
 • Bảo hiểm du lịch
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Bảo hiểm xe máy