Connect with Liberty         
Một trong những tập đoàn lớn nhất nước Mỹ

Liberty là công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn sở hữu của Mỹ, thành viên của Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual.
Thành lập năm 1912, Liberty Mutual là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới và là một trong những tập đoàn bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất nước Mỹ. Liberty Mutual là một trong 100 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ.
Tập đoàn Liberty Mutual có trụ sở chính đặt tại Boston, Massachusetts với trên 45,000 nhân viên làm việc tại hơn 900 văn phòng trên toàn thế giới.
Mạng lưới kinh doanh toàn cầu

Liberty International đã phát triển hệ thống các công ty thành viên trên toàn cầu để bán các sản phẩn bảo hiểm cá nhân cho cư dân địa phương, đồng thời sử dụng và phát triển các nhà quản lý bản địa có hiểu biết sâu sắc về thị trường.
Liberty International khuyến khích các nhân viên bản địa luôn sáng tạo và tự chịu trách nhiệm thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ lãnh đạo với kinh nghiệm kinh doanh quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh địa phương giành chiến thắng trong việc cạnh tranh tăng trưởng và đóng góp vào sự thành công chung của Liberty.
Trách nhiệm của chúng tôi

- Giúp mọi người sống an toàn hơn, bảo đảm hơn.
- Bảo vệ cho ngôi nhà họ đang ở và chiếc ô tô họ đang sử dụng.
- Cùng doanh nghiệp họ xây dựng và phát triển.
- Chúng tôi nhận trách nhiệm.
- Luôn có mặt trên mọi bước bạn đi.
- Qua năm châu.
- Vì chúng tôi là tập đoàn toàn cầu với hơn 45000 nhân viên.
- Tất cả đều cam kết thực hiện một điều.
- Làm tất cả những gì cần làm.
- Bởi vì chúng tôi đã nhận trách nhiệm.
1| 2| 3

Bảo hiểm Liberty tự hào rằng thành viên của chúng tôi là Liberty Seguros (Brazil) đang tài trợ cho FIFA. Nhờ sự nổi tiếng của FIFA World Cup, việc tài trợ này góp phần đẩy mạnh thương hiệu của tất cả các công ty trực thuộc Tập đoàn Liberty Mutual Insurance trên toàn thế giới.