Quan tâm đến tính an toàn khi mua xe ô tô
Khi mua bất kỳ một chiếc xe nào, ngoài việc ưu tiên hàng đầu là giá cả, bạn nên quan tâm đến tính an toàn của xe, bao gồm độ tin cậy và tính tiết kiệm xăng. Một số tiêu chí bạn có thể cân nhắc là hệ thống cân băng điện tử, hệ thống phanh chống bó cứng, và cần cân nhắc thêm hệ thống túi khi trên xe nếu như bạn hay cùng di chuyển với trẻ em. 
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:f806f19e-f08c-800d-163e-f97a90d92f60