Những thói quen xấu khi lái xe
Một trong những thói quen xấu mà đa số các tài xế hay mắc phải là không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và chuyển làn đường đột ngột. Kỹ năng lái xe an toàn khuyến khích tài xế giữ khoảng cách với xe phía trước và báo tín hiệu khi muốn chuyển làn đường. 
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:f606f19e-2069-800d-163e-fbd281ba58f9