Quy trình bồi thường của bảo hiểm Liberty
Liberty là nhà bảo hiểm hàng đầu trên thế giới, luôn cố gắng đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của khách hàng cho dù tổn thất xảy ra ở bất kỳ nơi đâu hay bất kỳ lúc nào. Liberty đảm bảo luôn phục vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm trong thời gian ngắn nhất và công bằng nhất cho tất cả các bên liên quan. Quy trình bồi thường bảo hiểm của Liberty chỉ bao gồm 3 bước đơn giản: (1) Gọi điện trực tiếp lên tổng đài hoặc truy cập website của Liberty để thông báo sự cố; (2) Đưa xe đến garage chính hãng gần nhất; (3) Nhận lại xe sau khi sửa chữa. Tìm hiểu ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách mua bảo hiểm ô tô từ công ty bảo hiểm Liberty!  
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:59f0939f-f04a-800d-163e-f01f5b4b395d