14 NOV, 2018

Bảo Hiểm Cho Người Lao Động: Những Điều Cần Biết

Doanh nghiệp hay người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bao hiem tai nan lao dong đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, bản thân người lao động cũng phải nắm rõ những quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm.

1.bao hiem cho nguoi lao dong nhung dieu can biet.jpg

Vai trò của bảo hiểm tai nạn lao động

Những ngành nghề như xây dựng, khai thác khoáng sản,… luôn ẩn chứa nhiều rủi ro tai nạn. Nếu rủi ro không may xảy ra, chính bản thân người lao động bị mất khả năng làm việc, khiến cho cuộc sống cá nhân và gia đình rơi vào khó khăn. Để đảm bảo quyền lợi, các doanh nghiệp đều phải mua bao hiem cho nguoi lao dong.

Điều kiện được bảo hiểm

Mặc dù người chủ sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn bắt buộc nhưng để được hưởng bao hiem nguoi lao dong khi có tai nạn, cần đảm bảo các điều kiện sau:

Chế độ tai nạn lao động: Bị tai nạn và suy giảm khả năng lao động từ 5% thuộc một trong các trường hợp sau đây: Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Chế độ bệnh nghề nghiệp: Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại và suy giảm khả năng lao động từ 5% do bệnh nói trên.

Lưu ý

Trường hợp bị tai nạn lao động được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động chỉ khi thuộc một trong các trường hợp: Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định; Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau: vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; bị tai nạn lao động nhiều lần; bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

Hiện nay công ty bảo hiểm Liberty có cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho người lao động. Liberty sẽ thực hiện việc bảo hiểm trong các trường hợp đủ điều kiện được bồi thường. Việc mua bảo hiểm chính là trách nhiệm của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động. ​