2 MAR, 2021

THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ T03/2021

Thông báo mất ấn chỉ tháng 3/2021

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty xin thông báo về việc mất các ấn chỉ là các giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới như sau:

Thong bao mat an chi 03.2021.jfif

Thông báo mất ấn chỉ 03.2021.pdf