25 JAN, 2021

THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty xin thông báo về việc mất các ấn chỉ là các giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới như sau.

Thong bao mat an chi 01.2021.jpg

Thong_Bao_Mat_An_Chi_012021.pdf