1 DEC, 2018

Bảo Hiểm Giải Pháp Rủi Ro Nguy Cơ Tai Nạn Lao Động

Trong năm 2016, nước Việt Nam đã xảy ra hơn 8000 vụ tai nạn lao động, làm hơn 8.200 người bị thương và 862 người chết. Như chúng ta đã biết, thực tế tai nạn lao động không chỉ gây tổn thất về con người, sức khỏe, kinh tế mà còn để lại hậu quả to lớn cho xã hội.

Tuy nhiên con số trên chưa hẳn đã kết thúc bởi còn rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều tai nạn chết người và các tai nạn lao động khác chưa được ghi nhận và có vô số vụ việc có sự thỏa thuận giữa gia đình nạn nhân và doanh nghiệp, không được bao hiem nguoi lao dong, không được báo cáo, thống kê.

Bảo Hiểm Giải Pháp Rủi Ro Nguy Cơ Tai Nạn Lao Động.jpgRelated image 

Bảo hiểm người lao động – An toàn cho người lao động

Trước những tình hình về tai nạn lao động, chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ và thách thức trong khi lao động như bệnh nghề nghiệp, cháy nổ mà đến từ nhiều nguyên nhân ý thức, kỷ luật lao động kém; kiến thức hạn chế về các yếu tố, nguy cơ mất an toàn từ công nghệ, thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu mới; chất lượng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước những hậu quả nặng nề do tai nạn gây ra cho người lao động, vì thế phải càng nên ý thức hơn trước những rủi ro có thể lường trước và những yêu cầu cần có từ bao hiem tai nan lao dong. Ngoài ra tăng cường tham gia các chiến dịch cổ động, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, trưng bày, triển lãm về trang thiết bị bảo hộ lao động.

Các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động và bao hiem cho nguoi lao dong là hai vấn đề cần chú ý trước tiên. Tiếp theo, các hoạt động tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động của các cơ quan nhà nước. Phát động chiến dịch thanh tra lao động trong các Bộ, ngành, triển khai  kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…