20 JUN, 2019

Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động: Tìm Hiểu Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường

Bao hiem tai nan lao dong bồi thường và chi trả cho người lao động về những thương tật, thương tích do tai nạn lao động gây ra. Khi xảy ra bất kỳ sự cố nào, điều đầu tiên cần làm là thông báo ngay cho công ty bảo hiểm Liberty thông qua Hotline: 1800 599 998 nhé.

Mỗi ngày ở đâu đó trên đất nước Việt Nam, vẫn đang xảy ra các tai nạn lao động, gây tử vong hay thương tật vĩnh viễn cho người lao động. Vậy để làm sao người lao động có thể tự bảo vệ bản thân? Cách chính là hãy chỉ chọn tham gia và làm với các doanh nghiệp có mua bao hiem tai nan lao dong.

Bao hiem tai nan lao dong là bảo hiểm nhằm bồi thường và chi trả cho người lao động về những thương tật, thương tích do tai nạn lao động gây ra. Đây là gói bảo hiểm hầu hết được các doanh nghiệp mua để bảo vệ và bảo hiểm cho nhân viên của mình.

Khi không may xảy ra rủi ro tai nạn lao động, người lao động cần làm những gì để nhận đươc nhận bồi thường từ công ty bao hiem Viet Nam?

Những việc cần làm khi xảy ra tổn thất

– Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.

– Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.

– Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty Hotline: 1800 599 998 và làm theo hướng dẫn.

– Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Hồ sơ Yêu cầu bồi thường

1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường: Vui lòng tải về và ghi thông tin chi tiết vào Giấy yêu cầu bồi thường Bảo hiểm Bồi thường cho Người lao động - Liberty - Song ngữ Anh-Việt.

2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp.

3. Hợp đồng hay thỏa thuận chứng minh trách nhiệm bồi thường của Người được bảo hiểm đối với bên thứ 3.

4. Biên bản tường trình sự việc.

5. Yêu cầu bồi thường của bên thứ 3 và các hóa đơn, chứng từ liên quan.

6. Xác nhận của cơ quan chức năng, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Để hiểu hơn về Bảo hiểm Tai nạn Lao động, vui lòng truy cập website chính thức của công ty bao hiem phi nhan tho Liberty hoặc gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 (miễn cước) 1800 599 998 để được tư vấn cụ thể nhé.