Tại Liberty Mutual, chúng tôi tin rằng sự tiến bộ có được chỉ khi mọi người cảm thấy an tâm và an toàn. Liberty chuyên cung cấp các giải pháp an toàn bảo vệ mọi người, mọi khách hàng trước những rủi ro bất ngờ xảy ra và chúng tôi thực hiện việc này một cách chu đáo nhằm giúp mọi người nắm bắt hiện tại và tự tin theo đuổi tương lai.

Khởi đầu hoạt động từ năm 1912, và có trụ sở chính tại Boston, tới ngày hôm nay Liberty là công ty bảo hiểm tài sản và thiệt hại lớn thứ 6 toàn cầu dựa trên tổng doanh thu bảo hiểm năm 2019. Liberty cũng xếp thứ 75 trong danh sách Fortune 100, tập hợp các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ dựa trên doanh thu năm 2018. Tính đến ngày 31/12/2019, doanh thu hợp nhất hàng năm của Liberty đạt được 43,2 tỷ USD.

Tập đoàn Liberty có hơn 45.000 nhân viên làm việc tại 29 quốc gia và các nền kinh tế trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp các gói sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm đa dạng bao gồm bảo hiểm ô tô cá nhân, bảo hiểm nhà cửa, các sản phẩm bảo hiểm đặc thù, tái bảo hiểm, bảo hiểm đa rủi ro thương mại, bảo hiểm bồi thường cho công nhân, bảo hiểm ô tô thương mại, bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo lãnh và bảo hiểm tài sản thương mại.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.libertymutualinsurance.com

LibertyMutual.jpg