banner-what-customers-say-about-us.jpg

  
Lê Văn Nghị
Hiện tại tôi thấy dịch vụ bồi thường của Liberty làm rất nhanh, khách hàng rất hài lòng. Với đà phát triển như thế này, hy vọng công ty Liberty sẽ phát triển mạnh hơn.  
Manage PermissionsManage Permissions

Customer Name

Job Title

Avatar

/CMSImage/2015-02/Untitled-Nghi.png

Summary

Hiện tại tôi thấy dịch vụ bồi thường của Liberty làm rất nhanh, khách hàng rất hài lòng. Với đà phát triển như thế này, hy vọng công ty Liberty sẽ phát triển mạnh hơn.

Comment

Title

Lê Văn Nghị
Attachments
Created at 2/24/2015 2:24 PM by Tong, Thanh
Last modified at 2/24/2015 2:24 PM by Tong, Thanh