banner-what-customers-say-about-us.jpg

  
Lê Thanh Sơn
Tôi thấy rằng dịch vụ Liberty đưa ra là hợp lý, giá chấp nhận được. Khi xảy ra sự cố, chúng tôi được Liberty hướng dẫn tạo điều kiện khiến chúng tôi cảm thấy rất hài lòng.  
Manage PermissionsManage Permissions

Customer Name

Job Title

Avatar

/CMSImage/2015-02/Untitled-Son.png

Summary

Tôi thấy rằng dịch vụ Liberty đưa ra là hợp lý, giá chấp nhận được. Khi xảy ra sự cố, chúng tôi được Liberty hướng dẫn tạo điều kiện khiến chúng tôi cảm thấy rất hài lòng.

Comment

Title

Lê Thanh Sơn
Attachments
Created at 2/24/2015 2:26 PM by Tong, Thanh
Last modified at 2/24/2015 2:26 PM by Tong, Thanh