banner-what-customers-say-about-us.jpg

  
Hoàng Thu Trang
Ấn tượng của tôi với Liberty trước tiên là dịch vụ bán hàng và sau bán hàng rất tốt. Khi xe xảy ra sự cố hoặc có vấn đề thì hỗ trợ của nhân viên và đại lý rất kịp thời.  
Manage PermissionsManage Permissions

Customer Name

Job Title

Avatar

/CMSImage/2015-02/Untitled-Trang.png

Summary

Ấn tượng của tôi với Liberty trước tiên là dịch vụ bán hàng và sau bán hàng rất tốt. Khi xe xảy ra sự cố hoặc có vấn đề thì hỗ trợ của nhân viên và đại lý rất kịp thời.

Comment

Title

Hoàng Thu Trang
Attachments
Created at 2/24/2015 2:21 PM by Tong, Thanh
Last modified at 2/24/2015 2:21 PM by Tong, Thanh