Kiến thức lái xe an toàn
Thực hiện chương trình tuyên truyền An toàn Giao thông của Liberty Việt Nam, ông David Melton - Giám Đốc Viện nghiên cứu an toàn của Liberty Mutual (Mỹ) đã có chuyến thăm và chia sẻ kiến thức về lái xe an toàn với hơn 1,000 sinh viên và giáo viên của Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm (TP.HCM)  
MORE VIDEOS:
0 views
6 years ago
0 views
6 years ago
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:fb11939f-2051-800d-163e-fa4ec30cfeb7