VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

Với các giá trị và truyền thống văn hóa độc đáo, từ hơn một thế kỷ nay, chúng tôi mang sứ mệnh “mang đến một cuộc sống an toàn và đảm bảo hơn cho mọi người”.

Chúng tôi luôn cống hiến hết mình vì 3 phương châm tạo ra sự khác biệt của Bảo hiểm Liberty:

 

pic-culture.png 
pic-culture-mobile.png

 

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 

  • Đội ngũ nhân viên là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi coi việc huấn luyện không phải là một sự kiện mà là sự đầu tư vào tương lai của công ty và nhân viên. Chúng tôi liên tục phát triển và hỗ trợ nhân viên.
  • Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc hào hứng, phấn khởi và thử thách, đồng thời ứng dụng những chuẩn mực quốc tế vào việc hỗ trợ khách hàng.
  • Chúng tôi tưởng thưởng nhân viên theo năng lực và thành tích để khuyến khích sự phấn đấu của nhân viên. Và đặc biệt, chúng tôi chú trọng đến việc thăng tiến trong nội bộ.
  • Bảo hiểm Liberty mang lại cho nhân viên các cơ hội bình đẳng. Hãy gia nhập đội ngũ Bảo hiểm Liberty, bạn sẽ có nhiều cơ hội phát triển với một công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.​