Quy Trình Bồi Thường Liberty CancerCash | Liberty VN
​​​
Liberty_internalbanner_claim_carinsurance.jpg


​​Hướng dẫn bồi thường

Liberty CancerCash

 ​​​

A - QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG

Khi yêu cầu bồi thường, Người được Bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được Bảo hiểm phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày đầu tiên điều trị của sự kiện được bảo hiểm mà yêu cầu bồi thường được đưa ra, trừ khi được chấp nhận khác bởi Công ty. Trừ khi có lý do chính đáng, nếu Người được Bảo hiểm không thực hiện thông báo về sự kiện bảo hiểm trong thời gian qui định, Công Ty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường:

 • Thông báo tổn thất sau 91 ngày  đến 180 ngày: 10%
 • Thông báo tổn thất sau 181 ngày  đến 270 ngày: 20%
 • Thông báo tổn thất sau 271 ngày  đến 365 ngày: 30%
B - HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

- Mẫu giấy yêu cầu bồi thường được điền đầy đủ và có chữ ký của Người yêu cầu (Người được Bảo hiểm/ người thừa kế hợp pháp/ người được ủy quyền của Người được Bảo hiểm) 

Bản Gốc của bệnh án  

- Các báo cáo y khoa 

- Kết quả xét nghiệm, chụp chiếu, sinh thiết, tế bào học, mô bệnh học.. 

- Giấy chứng nhận phẫu thuật, xạ trị, hóa trị… 

- Đơn thuốc - Hóa đơn và biên nhận.  

- Giấy chứng tử và Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp phải có công chứng (trong trường hợp tử vong) ​

BỒI HOÀN 

Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của Người được Bảo hiểm cho các chi phí thực tế phát sinh sẽ được bồi hoàn bằng Đồng Việt Nam căn cứ theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam. 
 
Nếu theo yêu cầu của Người được Bảo hiểm các khoản chi phí được Công ty hoàn trả cho Người được Bảo hiểm phải thực hiện bằng chuyển khoản qua ngân hàng, mọi khoản phí ngân hàng phát sinh sẽ do Công ty chịu, trừ trường hợp Người được Bảo hiểm có yêu cầu khác. 
 
Công ty có trách nhiệm giải quyết và chi trả tiền bảo hiểm trong thời hạn tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ theo qui định về thủ tục bồi thường. 
 ​


C - LIÊN HỆ​
 1. Yêu cầu bồi thường
  Vui lòng gửi yêu cầu bồi tường theo hình thức chuyển phát nhanh/thư bảo đảm đến:
  Phòng Bồi thường Bảo hiểm Sức khỏe
  Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty
  Tầng 18, Tòa nhà Vincom | 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 2. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7
  ​​Đối với những yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Liberty *1122 hoặc 1800-599-998. Email: Hotline@LibertyInsurance.com.vn​​​​

​​​​​

​​​

TẢI MẪU ĐƠN BỒI THƯỜNG

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch.​​ Tải​​ về