Quy Trình Bồi Thường Bảo Hiểm Liberty MyCar | Liberty VN
Liberty_internalbanner_claim_collisioninsurance.jpg

Quy trình bồi thường
Liberty MyCar

 ​​

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, Bảo hiểm Đâm va Liberty MyCar sẽ được nhập chung vào Bảo hiểm Ô tô Liberty AutoCare với phạm vi bảo hiểm toàn diện hơn, nhiều quyền lợi hơn bảo vệ toàn diện cho xe của bạn.

  • Bao gồm bảo hiểm thủy kích
  • Lựa chọn khấu hao khi thay thế phụ tùng
  • Chia sẻ tổn thất cùng Liberty với mức miễn thường thấp
  • Tiết kiệm phí bảo hiểm với lựa chọn Sửa chữa ở garage ô tô đạt chuẩn do Bảo hiểm Liberty chỉ định
  • Bồi thường xe mới 100% nếu xe bị tổn thất toàn bộ trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua mới
  • Và nhiều quyền lợi khác

Vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 hinh hotline.png  (miễn cước) để được tư vấn chi tiết.