Quy Trình Bồi Thường Liberty MediCare | Liberty VN
Liberty_internalbanner_claim_standard_healthinsurance.jpg


 


 

Quy trình bồi thường
Liberty MediCare

 

Khi điều trị nội trú không khẩn cấp hoặc phẫu thuật theo kế hoạch, vui lòng yêu cầu Bảo hiểm Liberty chấp thuận trước bằng cách liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 hotline.png (miễn cước cuộc gọi trong Việt Nam), hoặc Hotline@LibertyInsurance.com.vn

 
 
A1 - Điều trị nội trú khẩn cấp (bao gồm điều trị trong ngày)
  1. Xuất trình thẻ bảo hiểm Liberty MediCare, chứng minh nhân dân/ passport và thẻ tín dụng cho cơ sở y tế kiểm tra trước khi khám chữa bệnh (khách hàng sẽ phải đóng trước một khoản tạm ứng nếu không có thẻ tín dụng)
  2. Ký tên vào Phiếu điều trị/ Giấy yêu cầu bồi thường
  3. Tự thanh toán các khoản chi phí vượt giới hạn hay không thuộc phạm vi bảo hiểm     
A2 - Điều trị nội trú không khẩn cấp (bao gồm điều trị trong ngày)
  1. Xuất trình thẻ bảo hiểm Liberty MediCare, chứng minh nhân dân/ passport cho cơ sở y tế kiểm tra trước khi khám chữa bệnh
  2. Ký tên vào Giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí do cơ sở y tế điền đầy đủ thông tin (cơ sở y tế cần liên hệ với Bảo hiểm Liberty để yêu cầu chấp thuận bảo lãnh)
  3. Ký tên vào Phiếu điều trị/ Giấy yêu cầu bồi thường
  4. Tự thanh toán các khoản chi phí vượt giới hạn hay không thuộc phạm vi bảo hiểm

TẢI MẪU ĐƠN BỒI THƯỜNG 

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch. Tải về

TÌM BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM GẦN NHẤT

# 

Dùng bản đồ để tìm bệnh viện/ phòng khám MediCare gần nhất. Tìm ngay