Quy Trình Bồi Thường Liberty MediCare | Liberty VN
Liberty_internalbanner_claim_standard_healthinsurance.jpg


 


 

Quy trình bồi thường
Liberty MediCare

 

Khi điều trị nội trú không khẩn cấp hoặc phẫu thuật theo kế hoạch, vui lòng yêu cầu Bảo hiểm Liberty chấp thuận trước bằng cách liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 *1122 hoặc 1800-599-998, hoặc Hotline@LibertyInsurance.com.vn

 
 
B1 - Điều trị nội trú khẩn cấp, ngoại trú & nha khoa
 1. Tự chọn Bệnh viện/ Phòng khám để điều trị ngoại trú, nha khoa và nhập viện khẩn cấp, đồng thời tự thanh toán chi phí điều trị. Trường hợp cần trợ giúp y tế khẩn cấp 24/7 bởi APRIL International Care (thuộc tập đoàn APRIL Group), vui lòng gọi số Hotline Dịch vụ (84-28) 7300-2312
 2. Thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Bảo hiểm Liberty (bằng điện thoại hoặc email) về sự kiện bảo hiểm hoặc gửi Giấy yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty cùng với tất cả các chứng từ gốc như hóa đơn, phiếu thu, hồ sơ y tế, v.v… trong vòng 90 ngày kể từ ngày khám/ chữa bệnh đầu tiên, hoặc trong trường hợp thai sản, từ ngày sinh con, trừ khi được chấp nhận khác bởi Bảo hiểm Liberty​ 

  Lưu ý quan trọng:

  Nếu khách hàng không thông báo về sự kiện bảo hiểm hoặc yêu cầu bồi thường trong thời hạn 90 ngày nói trên, Bảo hiểm Liberty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường, trừ khi có lý do chính đáng:            

                
  • Sau   91 ngày đến 180 ngày:          10%
  • Sau 181 ngày đến 270 ngày:          20%
  • Sau 271 ngày đến 365 ngày:          30%                
               

  Sau khi thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, khách hàng phải nộp đầy đủ bản gốc chứng từ yêu cầu bồi thường theo quy định cho Bảo hiểm Liberty trong thời hạn 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm​​

 3. Bảo hiểm Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường
B2 - Điều trị nội trú không khẩn cấp (bao gồm điều trị trong ngày)
 1. Gửi Giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí cùng với bảng báo giá chi tiết và các chứng từ y tế có liên quan về các trường hợp điều trị không khẩn cấp hoặc phẫu thuật đã lên kế hoạch trước cho Liberty ít nhất là 5 ngày làm việc trước ngày nhập viện/phẫu thuật.
 2. Tự thanh toán chi phí điều trị và gửi Giấy yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty cùng với tất cả các chứng từ gốc như hóa đơn, phiếu thu, hồ sơ y tế, v.v… trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
 3. Bảo hiểm Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường

TẢI MẪU ĐƠN BỒI THƯỜNG 

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch. Tải về

TÌM BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM GẦN NHẤT

# 

Dùng bản đồ để tìm bệnh viện/ phòng khám MediCare gần nhất. Tìm ngay