Quy Trình Bồi Thường Liberty HealthCare | Liberty VN
Liberty_internalbanner_claim_premium_healthinsurance.jpg


 

Quy trình bồi thường
Liberty HealthCare

 

Khi điều trị nội trú không khẩn cấp hoặc phẫu thuật theo kế hoạch, vui lòng yêu cầu Bảo hiểm Liberty chấp thuận trước bằng cách liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7​ hotline.png (miễn cư​ớc cuộc gọi trong Việt Nam), hoặc Hotline@LibertyInsurance.com.vn

 
 
B1 - Điều trị nội trú khẩn cấp, ngoại trú & nha khoa
B2 - Điều trị nội trú không khẩn ​cấp (bao gồm điều trị trong ngày)
  1. Gửi Giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí cùng với bảng báo giá chi tiết và các chứng từ y tế có liên quan về các trường hợp điều trị không khẩn cấp hoặc phẫu thuật đã lên kế hoạch trước cho Liberty ít nhất là 5 ngày làm việc trước ngày nhập viện/phẫu thuật.
  2. Tự thanh toán chi phí điều trị và gửi Giấy yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty cùng với tất cả các chứng từ gốc như hóa đơn, phiếu thu, hồ sơ y tế, v.v… trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
  3. Bảo hiểm Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường

TẢI MẪU ĐƠN BỒI THƯỜNG

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch. Tải về

TÌM BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM GẦN NHẤT

# 

Dùng bản đồ để tìm bệnh viên/ phòng khám HealthCare gần nhất. Tìm ngay