Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người | Liberty Việt Nam
Liberty_internalbanner_business_personal_accidentinsurance.jpg

 

Bảo hiểm
Tai nạn Con người

Bạn không thể lường trước tai nạn sẽ xảy ra khi nào hay ở đâu

 ​

Personal Accident-01.jpgBảo hiểm Tai nạn Con người hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.

Hãy trao đổi với đại lý bảo hiểm của bạn hoặc liên hệ hotline.png (miễn cước cuộc gọi trong Việt Nam) để​ được tư vấn miễn phí bởi một chuyên viên bảo hiểm doanh nghiệp. Bảo hiểm Liberty chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một giải pháp thích hợp với mức phí cạnh tranh.​


Tiếp tục mua bảo hiểm​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch. Xem chi tiết


 
​​TẢI TÀI LIỆU ​​​​