Bảo Hiểm Bồi Thường Tai Nạn Người Lao Động | Liberty Việt Nam
Liberty_internalbanner_business_worker_compensationinsurance.jpg

 

Bảo hiểm
Bồi thường Tai nạn Người lao động 

Bảo vệ doanh nghiệp và người lao động trước tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

 ​

​Bảo hiểm Bồi thường Tai nạn Người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.

Hãy trao đổi với đại lý bảo hiểm của bạn hoặc liên hệ hotline.png (miễn cước cuộc gọi trong Việt Nam) để​ được tư vấn miễn phí bởi một chuyên viên bảo hiểm doanh nghiệp. Bảo hiểm Liberty chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một giải pháp thích hợp với mức phí cạnh tranh.​

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG

# 

Liberty cam kết bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng và minh bạch. Xem chi tiết

​​​​

TẢI TÀI LIỆU

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​