Bảo Hiểm Ung Thư | Liberty CancerCash Việt Nam
​​
Liberty_internalbanner_claim_cancercash.jpg

Bảo hiểm Ung thư
​CancerCa$​h

Dự phòng Tài chính, An tâm điều trị ung thư​

​​​​​​​

Chỉ với 700 đồng/ngày, quý khách hàng đã có trong tay sự đảm bảo trước căn bệnh ung thư. Chúng tôi tin rằng Bảo hiểm Ung thư CancerCa$h của Liberty sẽ là chiếc cầu nối giữa cộng đồng và những bệnh nhân ung thư đang cần giúp đỡ về mặt tài chính, để chúng ta có thể cùng xây dựng xã hội nhân ái và khỏe mạnh. 

Bảo hiểm Ung thư CancerCa$h chia sẻ gánh nặng tài chính khi điều trị ung thư, giúp khách hàng có nguồn tài chính dự phòng kịp thời để điều trị bệnh, giảm nhẹ nỗi đau về tinh thần và vật chất.

Với CancerCa$h, quý khách hàng có thể thừa hưởng những quyền lợi đặc biệt như:
​​
  • Bảo hiểm bệnh Ung thư ở bất cứ giai đoạn nào theo chương trình bảo hiểm. 
  • Phí bảo hiểm thấp, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, thủ tục tham gia đơn giản và thuận tiện
  • Chi trả 1 lần 100% giá trị bảo hiểm ngay khi có chẩn đoán bệnh​ giúp bạn an tâm chủ động về tài chính để tiến hành điều trị kịp thời
  • Nhận ngay quyền lợi khi có chẩn đoán bệnh.​
  • Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm được tự động tái tục theo chu kì 5 năm.
  • Bồi thường minh bạch, đơn giản và nhanh chóng trong vòng 15 ngày làm việc.
  • Dịch vụ khách hàng 24/7 hotline.png (Miễn cước cuộc gọi)
  • Tham khảo thêm về Quy tắc bảo hiểm bệnh Ung thư Liberty CancerCash tại đây.​​​​
  •  
 

TẢI TÀI LIỆU

• Tài liệu giới thiệu​​​​​​​​​• Quy tắc bảo hiểm​​• Mẫu yêu cầu bồi thường​​​​​​​​​